Lukio

Maunulan yhteiskoulun lukio

Lukiossamme on valittavana runsaasti koulukohtaisia kursseja erityisesti taideaineissa, luonnontieteissä ja liikunnassa. Musiikissa painottuvat esittävän musiikin kurssit. Äidinkielen ja kuvataiteen yhteistyönä toteutetaan kulttuurin ajankohtaisiin teemoihin paneutuvia kulttuurikursseja. Mediaopintokokonaisuus rakentuu usean oppiaineen yhteistyössä ja tähtää monipuoliseen mediaosaamiseen. Valittavana on myös ilmaisutaitoa.

Hae lukioomme! Hakeminen tapahtuu yhteishaun kautta. Opiskelijat valitaan peruskoulun keskiarvon perusteella. Tarkempaa tietoa lukion esittelytilaisuuksista ja kouluumme hakemisesta löydät täältä.

Kielitarjonta

A englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä
B1 ruotsi
B2 espanja, ranska, saksa
B3 espanja, ranska, saksa

Lisäksi tarjolla on venäjän kielen opetusta (3 kurssia).

HUOM!
Kielten ryhmät perustetaan, mikäli ko. kurssin valinneita opiskelijoita on vähintään 12.
B2- ja B3-kielten ryhmissä on yhdistelmäryhmiä (valinneet lasketaan yhteen). Niissä kielissä, missä ryhmää ei muodostu, MAYK tekee yhteistyötä muiden yksityiskoulujen kanssa, OPO auttaa lukujärjestyksen tekemisessä. Opiskelija voi suorittaa kursseja myös aikuislukiossa ja tuoda kurssisuorituksesta todistuksen opolle.

Luonnontiede

Luonnontieteellisiä aineita ovat biologia, maantiede, kemia, fysiikka ja tähtitiede. Näiden aineiden laajat kurssivalikoimat ja monipuoliset työtavat motivoivat opiskeluun ja ohjaavat luonnontieteellisen ajattelutavan kehittymiseen. 

Liikunta

Koulumme ja sen lähiympäristö luovat puitteet monipuoliselle liikunnan harrastamiselle. Lukiomme tarjoaa liikunnasta kiinnostuneille erinomaiset mahdollisuudet teemalla "monipuolinen, positiivinen, elinikäinen liikkuja". Koulussamme on kaksi liikuntasalia. Lähellä sijaitsevat lisäksi Pirkkolan liikuntatilat ja ulkoilualueet.

Strada – median, kulttuurin ja taiteen linja

Strada tarjoaa sinulle suunnan taiteeseen, mediaan ja kulttuuriin. Strada kokoaa yhteen eri oppiaineitten syventäviä ja soveltavia kursseja ja tarjoaa lisäksi omiakin vaihtoehtoja. Stradalla ei ole pääsykoetta, eikä sitä ole sidottu jaksoihin. Jos haluat tehdä kokonaisuuden, kursseja pitää valita vähintään 12, joista yksi on lopputyö tai projekti.

Musiikki

Koulussamme on yli sadan laulajan kuoro. Esittävän musiikin kursseihin sisältyy myös orkesterikurssi ja solistisen laulun opetusta. Musiikkiauditorio on varustettu ensiluokkaisin soittimin. Opiskelijoiden bänditoiminta on vilkasta, ja esiintymismahdollisuuksia tarjoutuu paljon.

Kuvataide

Kuvataiteen erinomaiset tilat ja välineet mahdollistavat monipuolisen opiskelun perinteisistä kuvan tekemisen menetelmistä mediaosaamiseen. Teemana on elinikäinen suhde taiteeseen niin harrastajana kuin ammattilaisena.

Mediaopintokokonaisuus

Mediaopinnot rakentuvat usean oppiaineen yhteistyönä ja tähtäävät monipuoliseen mediaosaamiseen. Opintoihin sisältyvät Opetushallituksen Median maailma – verkkokurssi ja mediadiplomikurssi .

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu