Peruskoulu

Tietoa peruskoulustamme

Peruskoulussamme toimivat luokat 7.–9., joilla on oppilaita noin 400. Maunulan yhteiskoulu on yksityinen oppilaitos ja kaupungin sopimuskoulu, joka toimii aktiivisessa yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa tarjoten koulutusta lähialueen nuorille. Rakennamme yhdessä muiden Helsingin koulujen kanssa tulevaisuuden koulua, jossa oppiminen on avointa, joustavaa ja yhteisöllistä.

Opetuksemme tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Kannustamme oppilaita kehittämään omaa ajatteluaan. Tarjoamme heille myös valmiudet oppiainerajat ylittävään ja yhdistävään oppimiseen ja osaamiseen. Kaiken toimintamme tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.

Lisätietoa kouluarjen käytännön asioista ja mm. valinnaisaineista löydät koululaisen oppaasta!

Peruskoulussamme voit opiskella seuraavilla painotusluokilla:

 • liikuntaluokka
 • matematiikkaluokka
 • englanninkielinen luokka

Liikuntaluokan, matematiikkaluokan ja matematiikka-liikuntaluokan oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella, joka pidetään tammi – helmikuussa. Englanninkielisille luokille haetaan myös soveltuvuuskokeella. Koulukohtainen painotusaine on kuvataide, jota ei voi yhdistää muihin painotuksiin. Kuvataideluokalle ei ole soveltuvuuskoetta.

Kerhoja peruskoulun oppilaille

Peruskoulussamme toimii lukuvuosittain vaihdellen monia kerhoja, muun muassa:

 • Kuoro, orkesteri ja musiikin pienryhmät
 • Kuntosalikerho
 • Liikuntakerho
 • Lautapelikerho

Kerhot toimivat koulupäivän jälkeen koulun tiloissa, ohjaaja on koulun henkilökuntaa. Kerhot ovat peruskoulun oppilaille maksuttomia. Kerhotoiminnasta tiedotetaan oppilaille ja koteihin syyslukukauden alussa.

Peruskoulumme kieliohjelma

 • A-kieli: englanti, ruotsi, ranska ja saksa
 • Valinnainen A-kieli: englanti, ruotsi, espanja, ranska ja saksa
 • B1-kieli: englanti ja ruotsi
 • B2-kieli: espanja, ranska ja saksa

Peruskoulumme valinnaisaineet

 • espanja
 • ranska
 • saksa
 • kotitalous
 • kuvataide
 • liikunta
 • musiikki
 • tekninen työ
 • tekstiilityö

Kansainvälinen toiminta

Koulullamme on pitkät perinteet eurooppalaisessa Erasmus+ -yhteistyössä (ent. Comenius). Tällä hetkellä yhteistyökouluja on Espanjassa, Saksassa, Ranskassa ja Virossa. Pienimuotoisempia projekteja toteutetaan eurooppalaisten koulujen kanssa eTwinning-portaalin kautta.

Koulumme yhteistyötahoja

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Heureka
Koulukino
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Maunulan nuorisotalo
Nuorisoasiainkeskus
Perho Liiketalousopisto
Tapanilan Erä

Oppimisympäristöt ilman rajoja -hanke

Täällä voit tutustua Opinkirjon julkaisemaan kirjaseen koulumme hankkeesta.