Peruskoulun oppilaskunta

Oppilaskuntamme koostuu kaikista yläkoulumme oppilaista, ja sen hallituksen muodostavat oppilaiden vaaleilla valitsemat edustajat. Oppilaskunnan hallitus pyrkii parantamaan koulua oppilaiden näkökulmasta. Oppilaskunnan hallitus voi esittää asioita käsiteltäväksi koulun johtoryhmässä. Lisäksi se järjestää tukioppilaiden kanssa erilaisia tempauksia ympäri kouluvuoden. Oppilaskuntatoiminnasta saa yhdeksännellä luokalla todistuksen.

Ota yhteyttä oppilaskunnan hallitukseen

Haluatko antaa palautetta, tehdä aloitteen tai ehdottaa tapahtumaa? Voit lähettää viestin oppilaskunnan hallitukselle oheisella lomakkeella. Viesti menee ohjaavalle opettajalle, joka näkee sähköpostiosoitteesi. Ohjaava opettaja välittää viestin nimettömänä, ilman sähköpostiosoitetta oppilaskunnan hallitukselle.

Error: Contact form not found.

Tukioppilastoiminta

Peruskoulussamme toimii tukioppilaita, joiden tärkein tehtävä on auttaa uusia 7. -luokkalaisiamme sopeutumaan uuteen kouluunsa. Kullakin luokalla on kaksi tai kolme 8. – tai 9. -luokkalaista tukioppilasta, jotka neuvovat käytännön asioissa, tukevat luokan me-hengen syntymistä ja toimivat auttavina kavereina. Tukioppilaamme järjestävät vuosittain toimintaa ja tempauksia, kuten halipäiviä ja ystävänpäivän korttikampanjan. Jokaisella tukioppilaalla on omassa tukiluokassaan tärkeä ja vastuullinen tehtävä. Tukioppilaana toimiminen on luottamustoimi, ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Tukioppilaamme ovat osallistuneet Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tukioppilaskoulutukseen.