Lukiodiplomit

Lukiodiplomi on Opetushallituksen kehittämä tutkinto, jonka suorittamalla opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistusta ja ylioppilastutkintotodistusta. Lukiodiplomitodistuksella opiskelija voi osoittaa harrastuneisuuttaan ja osaamistaan pyrkiessään jatko-opintoihin tai etsiessään paikkaansa työelämässä.

Koulussamme lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, teatterissa ja musiikissa. Aineenopettajat antavat lisätietoa lukiodiplomien suorittamisesta. Diplomeihin voit myös tutustua osoitteessa http://www.edu.fi/lukiodiplomit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukion aikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan.

Kurssin tehtävät vaihtuvat vuosittain valtakunnallisesti. Kurssin voi suorittaa myös portfoliokurssina, jolloin lukiodiplomia ei voi liittää ylioppilastodistuksen liitteeksi. Kuvataiteen lukiodiplomin voi suorittaa vähintään neljän kuvataidekurssin suorituksen jälkeen.

Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Kurssiin kuuluu viisi osa-aluetta: liikuntakykyisyys, liikunta-tiedot (tutkielma), erityisosaaminen (taidot arvioidaan näytön perusteella opiskelijan valitsemassa lajissa), harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä portfolio, jossa opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan.

SISÄLTÖÄ PÄIVITETÄÄN.

Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa, vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitojaan sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitojaan.

Suoritettuaan lukiossa vähintään 6 op ilmaisutaidon tai teatterin opintoja opiskelija voi suorittaa teatterin lukiodiplomin. Opintojakso toteutetaan lukiossamme pääosin itsenäisenä työskentelynä. Sovi ilmaisutaidon opettajan kanssa diplomin suorittamisesta hyvissä ajoin.
Lukiodiplomit arvioidaan numeroarvosanoin valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.