Lukio

Tervetuloa lukioomme!

Lukiomme on viihtyisä ja kannustava yhteisö, jossa opiskelee 360 opiskelijaa; koko koulussa oppilaita ja opiskelijoita on noin 800. Lukiossa toimivat yleislinja ja matematiikkalukio. Vuonna 2024 Maunulan yhteiskoulun lukiossa on aloituspaikkoja 64 ja matematiikkalukiossa 32. Koulumme opettajat ovat työhönsä sitoutuneita ammattilaisia, jotka toteuttavat koulumme visiota Kohtaa! Innosta! Saavuta! Kohtaamme jokaisen lukiolaisemme yksilönä ja haluamme innostaa opiskelijamme menestymään lukio-opinnoissaan ja jatkossa tavoittelemaan omia haaveitaan.

Arvostamme tavoitteellista työskentelemistä sekä muiden ihmisten ja elinympäristön kunnioittamista. Kannustamme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tarjoamme opiskelijoillemme hyvät valmiudet jatko-opiskeluja varten.

Lukiolaisen opinto-oppaassa pääset tutustumaan opintotarjontaan, opiskelun käytänteisiin ja muihin tärkeisiin käytännön asioihin!

Kielitarjontamme

  • A-kielenä: englanti, ranska (MAYK/OYK), ruotsi, saksa (OYK), venäjä (äidinkielenä puhuville), espanja
  • B1-kielenä: ruotsi
  • B2-kielenä: espanja, ranska (OYK), saksa (OYK)
  • B3-kielenä: espanja, ranska (OYK), saksa (MAYK/OYK)

HUOM! Kielten ryhmät perustetaan, mikäli ko. opinnot valinneita opiskelijoita on riittävästi. Muuten saksan ja ranskan opetus tarjotaan yhteistyössä Oulunkylän yhteiskoulun kanssa. Venäjää A-kielenä opetetaan vain venäjää kotikielenä puhuville. Espanja A-kielenä toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opetuksena.

Opintojen painottaminen

Opiskelija suunnittelee lukio-opintonsa itse ja voi painottaa opinnoissaan omia kiinnostuksen kohteitaan. Opo auttaa opintosuunnitelman tekemisessä.

Lukiossamme voi valita runsaasti koulukohtaisia opintoja erityisesti liikunnassa, luonnontieteissä ja taideaineissa. Matematiikkalukion laaja luonnontieteiden painotus on myös yleislinjalaisen valittavissa.

Liikunta

Liikunnassa koulussamme on runsas ja monipuolinen opintotarjonta. Valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojen lisäksi tarjoamme runsaasti koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija voi suorittaa lukion liikuntapainotteisesti ja sisällyttää opintoihinsa myös liikuntadiplomin. Lukiomme opiskelijaurheilutoiminta on monipuolista. Koulussamme on hyvät liikuntatilat: iso palloilusali sekä pienempi kunto- ja tanssisali. Koulumme lähiympäristössä on monipuoliset liikuntapaikat, kuten Pirkkolan urheilupuisto ja uimahalli sekä Oulunkylän urheilupuisto.

Luonnontieteet

Luonnontieteellisiä aineita ovat biologia, maantiede, kemia ja fysiikka. Näiden aineiden monipuoliset, teoriaa ja käyntäntöä yhdistävät työtavat motivoivat opiskeluun ja ohjaavat luonnontieteellisen ajattelutavan kehittymiseen. Koulussamme on laaja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetustarjonta, ja luonnontiede on vahvasti läsnä koulun arjessa. Yleislinjalainen voi valita opintoja myös matematiikkalukion puolelta.

Taideaineet

Kuvataiteen ja musiikin opintotarjonta on runsas. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit musiikissa, kuvataiteessa ja teatterissa. Taideaineiden opetuksen tavoite on sytyttää opiskelijoissa elämänmittainen kiinnostus taiteen eri muotoihin.

Kuvataiteessa syvennetään taitoja ja tutustutaan kuvataiteeseen monista eri näkökulmista, opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Pitkäjänteinen työskentely projektien parissa, luovan ajattelun harjoitteleminen ja ryhmätyöskentely antavat eväitä tulevaisuuteen.

Koulumme juhlakulttuurissa musiikilla on pitkät perinteet. Lukion valinnaisissa opinnoissa painottuvatkin esittävän musiikin opinnot. Koulun kuoro, orkesteri sekä laulu- ja soitinryhmät kutsuvat uusia musisoijia mukaan.