Matematiikkalukion opetussuunnitelma ja tuntijako

  1. Etusivu
  2. Matematiikkalukio
  3. Matematiikkalukion opetussuunnitelma ja tuntijako

Linkistä matematiikkalukion opetussuunnitelmaan aukeaa vuonna 2016 voimaan astunut opetussuunnitelma.
Tämä opetussuunnitelma koskee opiskelijoita, jotka ovat aloittaneen lukio-opintonsa syksyllä 2020 tai sitä aikaisemmin.
Opetussuunnitelman yleisen osan ja muut oppiaineet löydät täältä, yleislukion opetussuunnitelmalinkin alta.

Syksyllä 2021 tai sen jälkeen lukio-opintonsa aloittavia opiskelijoita koskee linkistä LOPS 2021 aukeava uusi opetussuunitelma.

Oheinen taulukko näyttää kaikkien oppiaineiden pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit. Yleislukiolle on oma tuntijakonsa.

Lisäykset: Yhteensä 8 valtakunnallista syventävää kurssia on matematiikkalukiossa pakollisia. Eroavaisuudet on lihavoitu. Suluissa valtakunnallinen kurssimäärä. Lisäksi matematiikkalukion opiskelijoiden on suoritettava vähintään 4 muuta matemaattisten aineiden syventävää tai soveltaa kurssia.

Kevennykset: matematiikkalukiolainen voi jättää suorittamatta yhteensä 8 pakollista kurssia muista kuin matemaattisista aineista. Joka aineen pakollisista kursseista täytyy kuitenkin suorittaa vähintään puolet. Kevennyksiä ei voi kohdistaa aineisiin, jotka kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa.

Pakolliset Syventävät Soveltavat
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 5 1
Suomi toisena kielenä 6 3
Kielet
 A-kieli (EN) 6 1 2
 A-kieli (RU) 6 3
A-kieli (SA, RA, VE) 6 2
 B1-kieli (RU) 5 2 1
 B2-kieli (RA, SA, ESP) 8
 B3-kieli (RA, SA, ESP, VE) 8
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
 Matematiikka 14 (10) 1 17
 Yleiset tiedeopinnot 2 (0) 1
 Fysiikka 2 (1) 6 5
 Kemia 2 (1) 4 3
 Biologia 2 3 6
 Maantiede 1 3 5
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet
 Uskonto TAI 2 4 2
 Elämänkatsomustieto 2 4
 Filosofia 2 2 1
 Psykologia 1 6
 Historia 3 3 1
 Yhteiskuntaoppi 3 1 2
Taito- ja taideaineet
 Musiikki 1-2 7
 Kuvataide 1-2 5
 Liikunta 2 3 6
Terveystieto 1 3 3
Opinto-ohjaus 2
Teemaopinnot 3
Taiteiden väliset kurssit 3
Muita koulukohtaisia kursseja
 Ilmaisutaito 2
 Liikennekasvatus 1
 Kansainvälisyyskurssi 1
 Oppilaskunta- ja tutortoiminta 2
 Vuosittain sovittavat kurssit 1+
 Media 2
Pakollisia kursseja yhteensä* 59 (51)
Kursseja yhteensä 75 tai enemmän

* kevennyksiä huomioimatta, yllä