Matematiikkalukion opetussuunnitelma ja tuntijako

  1. Etusivu
  2. Matematiikkalukio
  3. Matematiikkalukion opetussuunnitelma ja tuntijako

Koulumme opetussuunnitelma sisältää myös matematiikkalukion opetussuunnitelman ja tuntijaon sivulta 17 alkaen.

Matematiikkalukion pakolliset opinnot

Erityisen koulutustehtävän vuoksi Helsingin matematiikkalukiossa on 24 opintopisteen edestä pakollisia opintoja, jotka eivät ole tavallisen lukion opetussuunitelman mukaan pakollisia.

Nämä opinnot ovat seuraavat:

  • Matematiikka +8 op (MAA10, MAA11, MAA12, MAA14)
  • Fysiikka +2 op (FY3)
  • Kemia +2 op (KE2)
  • Yleiset tiedeopinnot +4 op (YTI1 ja YTI2)

Näiden lisäksi opiskelijan on opiskeltava vähintään 4 op edestä valinnaisia matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja.

Erityisen koulutustehtävän opiskelijoiden on mahdollista jättää suorittamatta 16 op pakollisia opintoja muista kuin painotusaineista. Kustakin aineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista opinnoista. Tätä kevennystä ei voi käyttää aineissa, jotka opiskelija suorittaa ylioppilaskirjoituksissa.