E-kirjat (digikirjat)

e-Oppi
Otava
SanomaPro
Studeo

Lukion oppikirjat

Syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittaneet saavat maksuttomat kirjat / kirjalisenssit koulusta.
HUOM! Lukuvuoden 2023-24 alkaessa 4. vuosikurssin opiskelijat kysyvät opettajiltaan, mikä oppimateriaali opintojaksoilla on käytössä ja hankkivat itse kirjat / digitaaliset oppimateriaalit.

Laiteohjeet

Syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukio-opintonsa aloittaneet opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen keväällä 2021 tai sen jälkeen, ovat toisen asteen maksuttomien oppimateriaalien piirissä, joten he saavat opiskelua varten tietokoneen koulusta. 4. vuosikurssin lukiolaisilla tulee olla oma tietokone opiskelua ja ylioppilaskokeita varten.

Tietokoneen lainaussopimus 2022-2023

YTL:n laiteohje kokelaille

YTL:n ohjeita tietokoneen hankintaan

Kurssitarjotin

Kurssitarjotin 2021-2022