E-kirjat (digikirjat)

e-Oppi
Otava
SanomaPro
Studeo

Lukion oppikirjat

Lukion oppikirjat 2022-2023 (Koskee ainoastaan niitä lukiolaisia, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen syksyä 2021. Syksyllä 2021 aloittaneet ja syksyllä 2022 lukio-opintonsa aloittavat saavat maksuttomat kirjat / kirjalisenssit koulusta.)

HUOM! 3.-4. vuoden opiskelija! Jos suoritat lukion 1. tai 2. vuoden kursseja, kysy opintojaksolla käytettävää opetusmateriaalia opintojakson opettajalta.

Laiteohjeet

Syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittaneet ja syksyllä 2022 lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen keväällä 2021 tai 2022, ovat toisen asteen maksuttomien oppimateriaalien piirissä, joten he saavat opiskelua varten tietokoneen koulusta. Muilla lukiolaisilla tulee olla oma tietokone opiskelua ja ylioppilaskokeita varten.

Tietokoneen lainaussopimus 2022-2023

YTL:n laiteohje kokelaille

YTL:n ohjeita tietokoneen hankintaan

Kurssitarjotin

Kurssitarjotin 2021-2022