Kevään 2024 koepäivät

Ti 12.3.2024Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
To 14.3.2024Vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
Pe 15.3.2024Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
Ma 18.3.2024Vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
Ke 20.3.2024Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
Pe 22.3.2024Reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
Ma 25.3.2024Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
Ke 27.3.2024Reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)
Ke 3.4.2024Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Syksyn 2023 lakkiaisia vietetään tiistaina 5.12.2023 klo 10.

Ilmoittautuminen kevään 2024 ylioppilaskirjoituksiin

Tutkinnon täydentäjät, ensimmäistä kertaa kirjoittavat ja korottajat ilmoittautuvat 24.10.-24.11.2023.

Yleislukio Varaa aika ilmoittautumista varten opo Anne Porrassalmelle / 3c:n opiskelijat opo Telle Knuuttilalle.

Matematiikkalukio Varaa aika ilmoittautumista varten opo Tiina Österille.

Tiedote kevään 2024 kokelaille

Kokelaskirje kevät 2024

YTL:n tiedotussivu äkillisestä sairastumisesta
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-toimeenpano/erityisjarjestelyt/kokelaiden-ja-valvojien-akilliseen-sairastumiseen#16

Ylioppilastutkinto

Lukion päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnossa menestyminen ei vaikuta lukion päättötodistukseen. Lukion päättötodistuksen voi saada myös opiskelija, joka saa ylioppilastutkinnossa hylätyn/hylättyjä arvosanoja. Sen sijaan ylioppilastutkintotodistusta ei voi saada, jos ei ole suorittanut vaadittua lukion oppimäärää eli vähintään 150 opintopistettä (LOPS 2016 = 75 kurssia).

Ylioppilastutkintoon kuuluu viisi pakollista koetta. Niistä vain äidinkielen koe / suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Äidinkielen kokeeseen sisältyy kaksi koetta: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kolme muuta pakollista koettaan kokelas valitsee seuraavista neljästä: toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), vieraan kielen koe (englanti, saksa, venäjä, ranska jne.), reaalikoe ja matematiikan koe. Toisen kotimaisen kielen, ensimmäisen vieraan kielen ja matematiikan kokeista vähintään yhden on oltava A-tasoinen (pitkä). Viides tutkintoon sisällytettävä koe voi olla mikä tahansa edellä mainittujen lisäksi.
Kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa myös yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Reaalikokeessa suoritettavia aineita ovat evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.
Opot ohjaavat tutkinnon suunnittelussa heti lukio-opintojen alusta alkaen.
Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin tutkintonsa aloittaneita kokelaita koskee ylioppilastutkinnon vanha rakenne, jonka mukaan ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta.

Yo-tutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai ajallisesti hajautettuna. Koko tutkinto on kuitenkin kirjoitettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, muutoin jo suoritetut kokeet mitätöityvät. Tästä syystä suosittelemme, että ensimmäistä kertaa yo-kokeeseen ilmoittautuvalla opiskelijalla olisi jo lähes kaikki lukion pakolliset kurssit suoritettuna/työn alla. Tutkintoa saa täydentää ja arvosanoja korottaa myöhemmillä tutkintokerroilla.

Saadakseen ylioppilastodistuksen kokelaan pitää saada hyväksytty arvosana kaikista pakollisista kokeista. Hylätty arvosana voi kuitenkin ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisesti kompensoitua muista hyväksytyistä kokeista saaduilla pisteillä.

Ylioppilastutkinto on syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittaville oppivelvollisille maksuton, muille maksullinen. Maksuttomuus koskee vain tutkinnon 5 ensimmäistä koetta. Ylioppilastutkintomaksut sisältävät tutkintokerran perusmaksun ja kunkin kokeen maksun, joiden suuruudesta päättää vuosittain opetusministeriö. Opiskelija ei voi saada yo-tutkintotodistusta ennen tutkintomaksun suorittamista. Tällä hetkellä perusmaksu on 14 euroa ja koekohtainen maksu 28 euroa.

Tarkempaa tietoa ylioppilaskirjoituksista voit kysyä lukion opolta ja lukea Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Lukio tarvitsee ylioppilastutkintolautakuntaa varten kirjalliset ilmoitukset niiltä kokelailta, jotka eivät halua nimeään julkaistavan lehdistössä uusien ylioppilaiden nimilistassa. Ilmoituksessa tulee olla kokelaan allekirjoitus.