Syksyn 2023 koepäivät

Ma 11.9.Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
Ke 13.9.Reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)
Pe 15.9.Vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)
Ma 18.9.Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
Ti 19.9.Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
To 21.9.Reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
Pe 22.9.Äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
Ma 25.9.Vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame)
Ke 27.9.Saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Kevään 2023 lakkiaisia vietetään lauantaina 3.6.2023 klo 11.

Ilmoittautuminen syksyn 2023 ylioppilaskirjoituksiin

Tutkinnon täydentäjät, ensimmäistä kertaa kirjoittavat ja korottajat ilmoittautuvat 31.5.2023 mennessä.

Yleislukio Varaa aika ilmoittautumista varten opo Marja Loukolalle.

Matematiikkalukio Varaa aika ilmoittautumista varten opo Tiina Österille.

Tiedote syksyn 2023 kokelaille

Kokelaskirje syksy 2023

YTL:n tiedotussivu koronavirukseen varautumisesta on osoitteessa
https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen.

Ylioppilastutkinto

Lukion päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnossa menestyminen ei vaikuta lukion päättötodistukseen. Lukion päättötodistuksen voi saada myös opiskelija, joka saa ylioppilastutkinnossa hylätyn/hylättyjä arvosanoja. Sen sijaan ylioppilastutkintotodistusta ei voi saada, jos ei ole suorittanut vaadittua lukion oppimäärää eli vähintään 75 kurssia (LOPS2021 -> 150 opintopistettä).

Ylioppilastutkintoon kuuluu viisi pakollista koetta. Niistä vain äidinkielen koe / suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Äidinkielen kokeeseen sisältyy kaksi koetta: lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kolme muuta pakollista koettaan kokelas valitsee seuraavista neljästä: toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), vieraan kielen koe (englanti, saksa, venäjä, ranska jne.), reaalikoe ja matematiikan koe. Toisen kotimaisen kielen, ensimmäisen vieraan kielen ja matematiikan kokeista vähintään yhden on oltava A-tasoinen (pitkä). Viides tutkintoon sisällytettävä koe voi olla mikä tahansa edellä mainittujen lisäksi.
Kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa myös yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Reaalikokeessa suoritettavia aineita ovat evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.
Opot ohjaavat tutkinnon suunnittelussa heti lukio-opintojen alusta alkaen.
Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin tutkintonsa aloittaneita kokelaita koskee ylioppilastutkinnon vanha rakenne, jonka mukaan ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta.

Yo-tutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai ajallisesti hajautettuna. Koko tutkinto on kuitenkin kirjoitettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, muutoin jo suoritetut kokeet mitätöityvät. Tästä syystä suosittelemme, että ensimmäistä kertaa yo-kokeeseen ilmoittautuvalla opiskelijalla olisi jo lähes kaikki lukion pakolliset kurssit suoritettuna/työn alla. Tutkintoa saa täydentää ja arvosanoja korottaa myöhemmillä tutkintokerroilla.

Saadakseen ylioppilastodistuksen kokelaan pitää saada hyväksytty arvosana kaikista pakollisista kokeista. Hylätty arvosana voi kuitenkin ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisesti kompensoitua muista hyväksytyistä kokeista saaduilla pisteillä.

Ylioppilastutkinto on syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittaville oppivelvollisille maksuton, muille maksullinen. Maksuttomuus koskee vain tutkinnon 5 ensimmäistä koetta. Ylioppilastutkintomaksut sisältävät tutkintokerran perusmaksun ja kunkin kokeen maksun, joiden suuruudesta päättää vuosittain opetusministeriö. Opiskelija ei voi saada yo-tutkintotodistusta ennen tutkintomaksun suorittamista. Tällä hetkellä perusmaksu on 14 euroa ja koekohtainen maksu 28 euroa.

Tarkempaa tietoa ylioppilaskirjoituksista voit kysyä lukion opolta ja lukea Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Lukio tarvitsee ylioppilastutkintolautakuntaa varten kirjalliset ilmoitukset niiltä kokelailta, jotka eivät halua nimeään julkaistavan lehdistössä uusien ylioppilaiden nimilistassa. Ilmoituksessa tulee olla kokelaan allekirjoitus.