Science Fair 2024 esitteli tutkimuksia monelta alalta

Helsingin matematiikkalukiossa järjestettiin vuosittainen Science Fair -tapahtuma 15. tammikuuta. Yläkoulun kahdeksannen luokan ja lukion toisen vuoden matematiikkalinjan opiskelijat olivat syksyn mittaan tutkineet valitsemaansa ilmiötä tai teoriaa, ja sen keskeisimmät vaiheet ja havainnot koottiin sitten tavan mukaisesti julisteelle.

Tutkimuksia valmistellaan vuosittain lukiolaisten YTI-kurssilla ja peruskoulun SCIENCE-oppitunneilla. Yhteisten tiedeopintojen YTI-kurssi on pakollinen, mutta hyvin pidetty osa matematiikkalukiolaisten opintoja. Peruskoulun matematiikkaluokkien SCIENCE-oppitunneilla opiskellaan eri luonnontieteisiin liittyviä kokonaisuuksia ja harjoitellaan itsenäistä tutkimista sekä kokeellisten mittausten tekemistä.

Science Fairissa oli tutkimuksia monelta alalta ja osa-alueelta: niin kemian, fysiikan, biologian, maantieteen kuin ohjelmoinnin saralta.

Science Fairissa kilpailleille tutkimuksille myönnettiin palkintoja yleisöäänestyksen pohjalta. Parhaan työn palkinnon saivat Inhimillinen shakkikone lukiosta ja Realistinen lautapeli peruskoulusta. Osa tutkimuksista pyrkii valtakunnalliseen nuorten Tutki-Kokeile-Kehitä -tiedekilpailuun, jossa koulumme oppilaat ovat tutkimuksineen menestyneet jo useana vuonna.

Teksti ja kuvat: Maunulan yhteiskoulun toimitus