Tietoa koulustamme

MAYK lyhyesti

Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa (MAYK) toimivat peruskoulun yläluokat, yleislukio ja matematiikan erikoislukio. Oppilaita ja opiskelijoita koulussamme on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Koulumme peruskouluaste toimii alueemme lähikouluna ja Helsingin kaupungin sopimuskouluna. Soveltuvuuskoeluokille oppilaita otetaan koko Helsingin alueelta. Lukiomme on yksityinen lukio. Koulun ylläpitäjä on Viipurin Reaalikoulu Oy.

Koulumme historiaa

2017 Juhlimme 100-vuotiasta itsenäistä Suomea

2013 Koulu täyttää 100 vuotta

1997 Lisärakennus C valmistuu

1995 Matematiikkalukio yleislukion rinnalle

1977 Peruskoulua korvaava koulu ja yksityinen lukio

1962 Lisärakennus B valmistuu

1958 Koulurakennus valmistuu Maunulaan

1940 Koulu muuttaa Viipurista Helsinkiin

1913 Koulu perustetaan Viipurissa

Peruskoulu

Peruskoulumme painotetussa opetuksessa on tarjolla matematiikan, liikunnan ja englanninkielistä opetusta. Liikuntaluokan, matematiikkaluokan ja matematiikka-liikuntaluokan oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella, samoin englanninkielisten luokkien oppilaat. Koulukohtainen painotusaineemme on kuvataide. Opiskella voi myös ilman painotuksia.

Yleislukio ja matematiikan erikoislukio

Lukiossamme on kaksi opintolinjaa: valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa toteuttava Maunulan yhteiskoulun lukio ja matematiikan opetuksen erikoislukio eli Helsingin matematiikkalukio. Lukiossamme opiskelija voi halutessaan jatkaa samoin painotuksin kuin peruskoulussammekin. Erityisesti liikunnassa, taideaineissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa meillä on laaja opintotarjonta. Matematiikkalukion opinnot poikkeavat valtakunnallisesta lukion opetussuunnitelmasta. Koulumme on myös Suomen ensimmäinen koulukinokoulu, jossa elokuva on yksi keskeisistä opetusvälineistämme.

Molempiin lukioihin haetaan yhteishaun kautta. Lukion yleislinjalle opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Matematiikkalukion opiskelijat valitaan pääsykokeen ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon yhteispistemäärän perusteella.