Yleislukion opetussuunnitelma LOPS2021 (linkki) koskee syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukio-opintonsa aloittavia opiskelijoita.
LOPS 2016 (linkki) koskee lukio-opintonsa syksyllä 2020 tai sitä ennen aloittaneita opiskelijoita. Lukuvuonna 2023-2024 ja sen jälkeen ei enää tarjota lukion vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Matematiikkalukion opetussuunnitelman ja tuntijaon löydät täältä (linkki).

Lukion yleislinjan tuntijako

Allaoleva taulukko näyttää kaikkien oppiaineiden pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit. Matematiikkalukiolle on oma tuntijakonsa.

Valtakunnalliset Koulukohtaiset
Pakolliset Syventävät Soveltavat Syv. Sov.
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 2 1
Suomi toisena kielenä 6 3
A-kieli
Englanti 6 2 1 2
Ranska 6 2
Espanja 6 2
Ruotsi 6 2 1
Saksa 6 2
Venäjä 6 2
B-kieli
Ruotsi 5 2 1 1
B2-kieli
Espanja 8 1
Ranska 8
Saksa 8
B3-kieli
Espanja 8 1
Ranska 8
Saksa 8
Venäjä 8
Muut kielet 8+8
Matematiikka
yhteinen
opinto-
kokonaisuus
1
lyhyt 5 2 1 1
pitkä 9 3 1 16
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia 2 3 1 6
Maantiede 1 3 5
Fysiikka 1 6 1 5
Kemia 1 4 1 3
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
Filosofia 2 2 1
Psykologia 1 4 2
Historia 3 3 1
Yhteiskuntaoppi 3 1 1
Uskonto ev.lut 2 4 2
Uskonto ort 2 4
Uskonto islam 2 4
Elämänkatsomustieto 2 4
Terveystieto 1 2 1 2
Taito- ja taideaineet 5
Liikunta 2 3 6
Musiikki 1-2 2 4
Kuvataide 1-2 2 3
Opinto-ohjaus 2 1
Teemaopinnot 3
Lukiodiplomit 4
Taiteiden väliset kurssit 3
Muita koulukohtaisia kursseja
Tietotekniikka 8
Ilmaisutaito 2
Liikennekasvatus 1
Media 3