Peruskoulun valinnaisaineet

Miten 8. ja 9. luokat eroavat 7. luokasta?

Seuraavat pakolliset aineet loppuvat: kotitalous, tekninen työ, tekstiilityö, musiikki ja kuvataide.

Valintaa tehdessä kannattaa huomioida

  • Kaikki aineet ovat hyödyllisiä
  • Minkään aineen valitsematta jättäminen ei vaikeuta peruskoulun jälkeiseen opiskeluun pääsemistä
  • Oppilaan oma kiinnostus tärkeää
  • Valinta on lopullinen koko yläasteen ajan
  • Pitää olla yksi taide- tai taitoaine

Valinnaisaineen mahdollinen vaikutus jatkokoulutukseen haettaessa:

Yhteishaku ammatilliseen oppilaitokseen 9. luokan keväällä

Kaikille aloille laskettava alakohtaisten aineiden pisteytys lasketaan seuraavien aineiden kolmesta parhaasta:

  • Kotitalous
  • Käsityö
  • Musiikki
  • Kuvataide
  • Liikunta

Mikäli oppilas on opiskellut ko. ainetta pakollisen aineen lisäksi myös valinnaisaineena, hakuprosessissa huomioidaan molemmat arvosanat.

Kielivalinta

Valinnaiskielen arvosana lasketaan lukuaineiden keskiarvoon. Valinnaisesta kielestä voi, huoltajan pyynnöstä, saada peruskoulun päättötodistukseen arvosanan sijasta suoritusmerkinnän.

VALINNAISAINEET JA NIIDEN TUNTIMÄÄRÄT

Valinnaisaine Tuntimäärä 8.lk/vko Tuntimäärä 9. lk/vko
Espanja 2 2
Saksa 2 2
Ranska 2 2
Kotitalous 2 2
Kuvataide 1 tai 2 1 tai 2
Musiikki 1 tai 2 1 tai 2
Tekninen työ 2 tai 4 2 tai 4
Tekstiilityö 2 tai 4 2 tai 4

Valinnaisaine aloitetaan aina 8. luokalla. Ainetta luetaan pääsääntöisesti sekä 8. ja 9. luokalla.

Kun valitset valinnaisaineet, merkitse lomakkeeseen aineen tuntimäärät sekä 8. että 9. luokan kohdalle.

Valitse varmuudeksi yksi vara-aine. Tämä valinta merkitään sulkumerkein.

S2 -kielen opinnot merkitään korttiin sille osoitettuun paikkaan. Valinnainen A2 kieli tarkoittaa sitä, että sinulla on A2 -kielen lisäksi A1 ja B1 -kieli.

 

Voit tutustua koulumme valinnaisaineisiin vasemmalla olevista linkeistä sekä alla olevasta pdf-tiedostosta!

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu