Valinnaisten aineiden opetus

Oppilas valitsee itselleen valinnaisia aineita kaikille yhteisten pakollisten aineiden lisäksi. Valinnaisaineita opiskellaan 8. ja 9. luokalla, ja opinto-ohjaajat opastavat valintojen tekemisessä.

Mitä kannattaa huomioida, kun valitsee valinnaisaineita?

 • Oppilaan oma kiinnostus ainetta kohtaan on tärkeää.
 • Minkään aineen valitsematta jättäminen ei vaikeuta peruskoulun jälkeiseen opiskeluun pääsemistä.
 • Kaikki aineet ovat hyödyllisiä.
 • Valinnat tehdään sitovasti 8. ja 9. luokkaa varten.
 • Matematiikka- ja englanninkielisen luokan oppilaiden tulee valita yksi taito- tai taideaine.
 • Valinnaisaineiden tuntikiintiön voi ylittää kielivalinnalla, ja kieliopinnot aloitetaan aina 8. luokalla.

Valinnaisaineiden vaikutus jatkokoulutukseen haettaessa

Kun oppilas hakee yhteishaussa ammatilliseen oppilaitokseen 9. luokan keväällä, kaikille aloille laskettava alakohtaisten aineiden pisteytys lasketaan seuraavien aineiden kolmesta parhaasta:

 • Kotitalous
 • Kuvataide
 • Käsityö
 • Liikunta
 • Musiikki

Mikäli oppilas on opiskellut ko. ainetta pakollisen aineen lisäksi myös valinnaisaineena, valinnaisaineen numero vaikuttaa päättöarvosanaan.

Kielivalinta

 • Valinnaiskielen arvosana lasketaan lukuaineiden keskiarvoon mikäli oppimäärä on B2 (opiskeltu kahtena vuonna).​
 • Huoltajan pyynnöstä valinnaiskielen arvosana voidaan merkitä S-merkinnällä päättötodistukseen.​
 • Kielivalintaa tehdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa on hyvä ottaa huomioon oppilaan menestys muissa kieliaineissa. Jos menestys on ollut heikkoa, emme suosittele uuden vieraan kielen valintaa. Oppilaan omalla motivaatiolla ja panostuksella on suuri merkitys kielen oppimisessa.

Valinnaisaineet

Mitä espanjan kielen opiskelu on?
 • Opit käyttämään kieltä erilaisissa arkielämän tilanteissa
 • Opit espanjankielisten maiden kulttuurista
 • Saat myös hyvän pohjan espanjan kielen opiskeluun tulevaisuudessa

8. luokan espanjan tunneilla harjoitellaan itsestä ja omasta perheestä, omasta arjesta ja lähiympäristöön liittyvistä asioista kertomista ja kahvilassa tilaamista. 9. luokan espanjassa keskitytään erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin mm. ravintolassa, vaatekaupassa ja kadulla (tienneuvominen) ja syvennetään aiempia aiheita.

Tunneilla käsitellään usein erilaisia ajankohtaisia kulttuuriaiheita ja opitaan sanastoa musiikin avulla. Kielitaitoa on alusta lähtien mahdollista kehittää ja käyttää mahdollisimman aidoissa kielenkäytön tilanteissa. Lukuvuonna 2018-2019 käynnistyy uusi Erasmus+ -projekti koulullamme. Aiempina vuosina on myös toteutettu eTwinning-projekteja eurooppalaisten koulujen välillä. Opiskelutahti on rauhallinen ja arviointi monipuolista.

Miksi opiskella espanjaa?
 • Espanjan kieli on maailman neljänneksi puhutuin kieli
 • Se on myös n. 450 miljoonan ihmisen äidinkieli ja 21 valtion virallinen kieli
 • Espanjan opiskelu vieraana kielenä on kasvanut hurjasti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa
 • Saat parempaa palvelua matkustaessasi espanjankielisissä maissa
 • Voit työllistyä matkailun tai ulkomaankaupan aloille
 • Latinalaisen Amerikan taloudet nousevat ja niiden merkitys suomalaisille yrityksille on kasvanut
 • Tutustut laajan espanjankielisen maailman rikkaaseen kulttuuriperintöön ja nykykulttuuriin
 • Espanjan alkeet on suomalaiselle helppo oppia
 • Espanjan opiskelu tukee muiden kielten, erityisesti muiden romaanisten kielten opiskelua.

Kuvat: eTwinning-maskotteja Suomesta ja Euroopasta seikkailuillaan.

Mitä ranskan kielen opiskelu on?
 • Opit käyttämään kieltä erilaisissa arkielämän tilanteissa
 • Opit Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuurista
 • Saat myös hyvän pohjan ranskan kielen opiskeluun tulevaisuudessa

8. luokan ranskan tunneilla harjoitellaan itsestä ja omasta perheestä, omasta arjesta ja lähiympäristöön liittyvistä asioista kertomista ja kahvilassa tilaamista. 9. luokan ranskassa keskitytään erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin mm. ravintolassa, vaatekaupassa ja kadulla (tien neuvominen) ja syvennetään aiempia aiheita.

Opiskelussa kiinnitetään myös huomiota kulttuurisiin seikkoihin ja varsinkin eroihin Suomen ja Ranskan sekä ranskankielisten alueiden välillä. Teemme myös projekteja, joissa oppilas pääsee syventymään häntä kiinnostaviin kulttuurin osa-alueisiin.

Miksi opiskella ranskaa?
 • Englannin ohella Euroopan unionin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli
 • Globaali kieli: kaiken kaikkiaan n. 264 miljoonaa ihmistä maailmassa puhuu ranskaa
 • Ranskaa puhutaan yli 50 maassa
 • Kulttuurin ja sivistyksen kieli; avain ranskalaisen kulttuurin ymmärtämiseen
 • Kansainvälisen opiskelun kieli
 • Ranskan kielen taito on suuri etu työelämässä
 • Matkailun kieli
 • Muodin kieli
 • Sen avulla muiden romaanisten kielten (esim. espanja, italia) opiskelu huomattavasti helpompaa
Mitä saksan kielen opiskelu on?
 • Opit käyttämään kieltä erilaisissa arkielämän tilanteissa
 • Opit Saksan ja saksankielisten maiden kulttuurista
 • Saat myös hyvän pohjan saksan kielen opiskeluun tulevaisuudessa
Miksi opiskella saksaa?
 • Lukiessasi saksaa opit viestimään Euroopan puhutuimmalla äidinkielellä!
 • Tutustut saksankielisten maiden kiehtovaan kulttuuriin, mm. Berliinin monikulttuuriseen menoon, Itävallan alppimaisemien liikuntalajeihin ja Sveitsin sekä Liechtensteinin saavutuksiin tekniikan ja muotoilun saralla.
 • Opiskelet tieteiden ja taiteiden kannalta tärkeää kieltä, joka avaa ovia opiskelussa ja työelämässä.
 • Saksa on suomalaisten opiskelijoiden suosituimpia opiskelumaita ulkomailla ja Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita.
 • Kun opiskelet saksaa, muiden germaanisten kielten, kuten ruotsin oppiminen helpottuu.
 • Maunulan yhteiskoulussa Comenius-projektit ja yhteistyö Marburgilaisen Elisabethschule -koulun kanssa tarjoavat mahdollisuuksia päästä tutustumaan saksankieliseen maahan konkreettisesti

Kotitaloutta voi valita kaksi viikkotuntia 8. ja 9. luokalla.

Kotitalouden teemana on kahdeksannella luokalla ”Kulinaristit keittiössä” ja yhdeksännellä luokalla ”Makumatka maailman ympäri”.

Tavoitteet

Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla oppimista. Tavoitteena on oppia

 • taitoja, joita tarvitaan läpi elämän
 • antaa hyvät eväät laadukkaaseen ja mukavaan arjenhallintaan
 • tekemään itse
 • sosiaalisuutta
 • ihmissuhdetaitoja
 • tapakulttuuria
 • kansainvälisyyttä
 • terveitä elämäntapoja
 • itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
 • pysymistä ajan hermolla ruokakulttuurin ja teknologian muuttuvassa maailmassa, kestävä kehitys huomioiden
Sisältö
 • tutustuminen erilaisiin ruoka-aineisiin ja kodinhoidon tehtäviin 7. luokan tietoja syvennellen
 • erilaisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen
 • sesonkiruokiin tutustuminen
 • vuotuisten ja muiden pikkujuhlien järjestäminen
 • oppilaiden itsenäistä ateriasuunnittelua
 • kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen
 • erityisruokavaliot
 • erilaiset projektit ja teemaretket, yhteistyö eri oppiaineiden ja toimijoiden kanssa

Valinnaiskuvis sopii kaikille!

 • Ei tarvitse olla taiteellinen tai hyvä piirtämään, innostus ja kiinnostus riittää!
 • Voit valita kuvataidetta yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.
 • Valinnaiskuviksessa työskennellään rauhallisessa tahdissa
 • Oppilaat pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä tunneilla tehdään.
 • Valitaan erilaisia työtapoja ja tekniikoita oppilaiden kiinnostuksen mukaan piirustuksesta ja maalauksesta digitaaliseen maalaukseen ja kuvankäsittelyyn; kolmiulotteisesta rakentelusta kankaanpainantaan.
 • Tunneilta tehdään museo- ja näyttelyvierailuja.

Kuvis on kivaa!

Valinnaisliikunta sopii niille, jotka kaipaavat lisää sporttia viikkoonsa!

 • Tavoitteena liikunnan ilo ja virkistys lajitaitoja syventäen
 • Monipuolista ja hauskaa hikoilua samanhenkisessä seurassa
 • Tunti lisää liikuntaa viikkoon
 • Lajivalinnat ryhmän toiveiden ja mielenkiinnon mukaan
 • Valinnaisliikunta toteutetaan sekaryhmänä

MUSIIKKI

Musiikin valinnaisilla kursseilla soitetaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia yhdessä. Soittotaitoa opiskellaan mm. kitarassa, bassossa, kosketinsoittimissa ja rummuissa. Yhteismusisointi kehittää musiikillista ajattelua ja musiikin hahmottamista sekä opettaa jäsentämään musiikin merkityksiä, tunteita ja kokemuksia. Kursseilla perehdytään monipuolisesti musiikin eri tyylilajeihin huomioiden oppilaiden omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet ja ideat. Musiikillisen osaamisen laajeneminen lisää ilmaisutaitojen kehittymistä sekä mahdollistaa musiikin tuottamisen yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Tekninen työ sopii niille jotka ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä ja omien suunnitelmien toteuttamisesta

 • Pääosin saa itse päättää mitä tekee
 • Sopii myös tytöille
Mahdollisia työaiheita
 • Kodin kalusteet ja koristeet (esim. kaappi, kello, hylly)
 • Pyörän ja mopon korjaus
 • Harrastusvälineet (esim. koripallokori, sählymaali, skeittireili, uistin)
 • Korut
 • Elektroniikka (esim. mp3-vahvistin, radio ja kassakaappi)
 • Taottu kirves, askartelusaha, retkilapio
 • Leikkuulauta, kaiutin

Valinnainen tekstiilityö

 • antaa mahdollisuuden keskittyä haluamaansa tekniikkaan esim. vaateompeluun, neulontaan tai kokeilla uusia tekniikoita
 • kehittää ongelmanratkaisutaitoja, hienomotoriikkaa, hahmottamiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä keskittymiskykyä
 • hyvästä menestyksestä voi saada lisäpisteitä pyrkiessä jatko-opintoihin ammatillisille aloille
 • antaa onnistumisen elämyksiä
 • opettaa työntekoa
 • tarjoaa tilaisuuden suunnitella omia tuotteita ja saada itselleen esim. kivoja vaatteita

Ohjeet 7. luokan valinnaisainevalinnoista

Matematiikkaluokka: valitset joko yhden taito- ja taideaineen kahdeksi vuodeksi tai kaksi ainetta yhdeksi vuodeksi. Kielen voi valita ylimääräisenä valintana.

Matematiikka-liikuntaluokka: valitset joko yhden aineen kahdeksi vuodeksi tai kaksi ainetta yhdeksi vuodeksi. Kielen voi ottaa myös ylimääräisenä valintana.

Liikuntaluokka: valitset joko yhden aineen kahdeksi vuodeksi tai kaksi ainetta yhdeksi vuodeksi. Kielen voi ottaa myös ylimääräisenä valintana.

Kuvataidepainotteisuus: valitset joko yhden aineen kahdeksi vuodeksi tai kaksi ainetta yhdeksi vuodeksi. Kielen voi ottaa myös ylimääräisenä valintana.

Yleisluokka: valitset kaksi ainetta kahdeksi vuodeksi ja yhden yhdeksi vuodeksi.

Englanninkielinen luokka: valitset joko yhden taito- ja taideaineen kahdeksi vuodeksi tai kaksi ainetta yhdeksi vuodeksi. Kielen voi valita ylimääräisenä valintana.

Wilmaan tekemiesi valintojen jälkeen koulu tulostaa sinulle yhteenvedon, joka viedään kotiin huoltajan allekirjoitettavaksi. Tähän tulosteeseen lisäätte kaksi varavalintaa. Mikäli haluat B2-kielelle vaihtoehtoisen varakielen, merkitse se myös tähän paperiin.

Jos sinulla on opinto-ohjelmassasi 7. luokalla jo kolme kieltä, painotuksista riippuen se voidaan lukea valintoihin. Kysy neuvoa omalta opoltasi.