Tutoropettajat tutuiksi

Koulustamme löytyy monenlaisia ja -ikäisiä tutoreita. Seiskaluokkalaisten apuna toimivat kasi- ja ysiluokkalaiset tukioppilaat ja lukiossa puolestaan uusia ykkösiä lukiokäytänteisiin ohjaavat heitä vanhemmat tutoropiskelijat. Tänä vuonna joukkoon ovat liittyneet myös tutoropettajat Jere Linnanen ja Larissa Sinkkonen, jotka tekevät opetustyötä sekä peruskoulussa että lukiossa. Mutta keitä he ovat ja keitä he oikein tutoroivat?

Larissa Sinkkonen

“Opetan Maunulan yhteiskoulussa ruotsia ja englantia peruskoululaisille ja lukiolaisille. Kansainvälisillä luokilla toimenkuvaani kuuluu muun muassa ruotsin opettaminen englannin kautta. Tehtäväkenttäni on siis melkoisen laaja, mutta juuri se höystettynä huippumukavilla oppilailla, opiskelijoilla ja työkavereilla tekee tästä unelmatyöni. Arvostan valtavasti sitä, että meillä Maunulassa suvaitsevaisuus on normi ja kaikki koululla työskentelevät kohtaavat toisensa samanarvoisina ikään tai toimenkuvaan katsomatta. Tällaisessa porukassa ideoita syntyy helposti ja uutta ja osittain tuntematontakin uskalletaan lähteä kokeilemaan ja kehittämään yhteistuumin. Vaikealla hetkellä aktiivinen ja monitasoinen tukiverkko ottaa kiinni ja auttaa nuoriamme eteenpäin. Ja kun tekemisen meininki on huipussaan, vain taivas on rajana.”

Jere Linnanen

“Opetan täällä Maunulassa historiaa ja yhteiskuntaoppia. Pidän aktiivisista ja kiinnostuneista oppilaista ja minusta niitä on täällä meidän koululla paljon. Suhtaudun koulun muutoksiin mahdollisuuksina ja teen mielelläni yhteistyötä kollegoiden kanssa. Humanistina huomaan suojelevani peruskoulun pehmeää ydintä, mutta olevani avoin uusille ideoille.

Mielestäni ihmiset ja instituutiot eivät ole koskaan valmiita ja aina on parantamisen varaa. Teknologia ja digitalisaatio tarjoavat parhaimmillaan toimivia apuvälineitä opettajille, mutta huonosti toimeenpantuina kuormittavat opettajia. On mukavaa olla Larissan kanssa tutoropettajana tekemässä muutosta yhdessä kollegoiden kanssa!”

Mitä me teemme?

Uuden opetussuunnitelman myötä Opetushallitus kannustaa maamme kouluja vahvistamaan yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria. Kouluyhteisön ytimessä ovat oppilaat ja heidän osallisuutensa koulutyön suunnittelussa ja itse tekemisessä. Oppimista rakennetaan aiempaa tavoitteellisemmin yli oppiainerajojen sekä erilaisia tekemisen tapoja ja ympäristöjä yhdistellen. Arviointi tarjoaa paitsi vaihtoehtoja ja monipuolisuutta myös läpinäkyvyyttä ja ohjausta kohti kokonaisvaltaisempaa osaamista. Uusia ulottuvuuksia avaavat monenmoiset digiratkaisut, joita meilläkin Maunulassa testaillaan ja käytetään ahkerasti.

Kaiken yllä mainitun keskellä sukkuloivat opetustyönsä ohella tutoropettajat, joiden tehtävänä on auttaa opettajakollegoitaan esimerkiksi uusien materiaalien, laitteiden, työskentelytapojen ja arviointimuotojen käyttöönotossa ja kehittämisessä.

Tehtäväkenttä kuulostaa laajalta, ja tässä vaiheessa onkin hyvä todeta, etteivät tutoropettajat ole tehtävissään kaikkitietäviä ja kaiken kokeilleita. Ennemminkin he toimivat innokkaina uusien ideoiden etsijöinä, testaajina ja välittäjinä. Apunaan heillä on laajempi tuturopettajien ryhmä, jonka kautta uudet, jo hyviksi havaitut jutut pääsevät helposti muiden iloksi. Ryhmään kuuluu opettajia useista lähialueen yksityiskouluista. Tutoropettajat hakevat uusia ajatuksia myös koulutuksista, sosiaalisen median kanavilta sekä tietenkin koulun tärkeimmiltä tyypeiltä eli oppilailta ja opiskelijoilta.

Teksti: Larissa Sinkkonen
Kuva: Salli Kulmala

,
Edellinen artikkeli
Koskettava tarina sadan vuoden takaa – ysiluokkalaiset teatterissa
Seuraava artikkeli
Kurkistus opettajanhuoneeseen