Tukea lukioiden matematiikkakerhoille

Haluaisitko pitää matematiikkakerhoa lukiossasi?
Ja saada siitä palkkaa? Nyt siihen on hyvä tilaisuus!

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion valtakunnallinen matematiikan opetuksen kehittämistehtävä Harppi haluaa edistää syventävän matematiikan opetusta eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä vain muutamassa paikassa Suomessa on innokkailla lukiolaisilla mahdollisuus harrastaa matematiikkaa paikallisessa kerhossa. Korjataan asia!

Millaisia kerhoja toivomme syntyvän?

 • Kerho on suunnattu lukiolaisille.
  Etevät yläkoululaiset ovat oikein tervetulleita mukaan, jos kerhon pitäjä niin haluaa.
 • Kerho on avoin myös muille kuin oman koulun opiskelijoille.
 • Aihepiiri on jotakin muuta kuin lukion valtakunnallisten kurssien sisältöä.
  Kerho voi sisältää esimerkiksi ongelmanratkaisua ja kilpamatematiikkaa; matematiikan sovelluksia; syventäviä teoria-asioita. Aiheiden ei tarvitse olla vaikeita, mutta toivottavasti inspiroivia.
 • Kerhon opettajat ovat lukion matematiikan opettajia tai muu sopiva henkilö.
 • Kerhoon osallistuu vähintään 5 opiskelijaa. Käynnistysvaiheessa tästä voidaan joustaa.
 • Kerhot voisivat alkaa syksyllä 2020.

Tärkein tavoite on saada lisää matematiikkaharrastusta eri puolille Suomea.


Miten Harppi tukee kerhoja?

 • Harppi-hanke maksaa palkkaa suoraan kerhon pitäjälle. Palkka on 60 € yhtä kerhotuntia kohti (60 min mukaan laskettuna), kuitenkin korkeintaan 2000 € vuodessa. Palkka maksetaan puolivuosittain.
 • Hanke tarjoaa valmiita ideoita ja materiaaleja kerhotunneiksi.


Mitä opettajalta edellytetään?

 • Osallistumista huhti-toukokuussa 2020 yhteen kolmen arkipäivän työpajaan, jossa mietitään yhdessä sopivia aiheita kerhoille ja laaditaan materiaaleja yhteiseen käyttöön. Harppi-hanke maksaa päivärahat, matka- ja majoituskulut sekä sijaiskulut. Ajankohta sovitaan kiinnostuneiden kesken.
 • Kerhon pitämistä syksystä 2020 eteenpäin.
 • Toivomme materiaalien jakamista muiden vastaavia kerhoja pitävien kanssa. Tämä ei ole pakollista.
 • Lyhyt raportti toteutuneista kerhotunneista, josta käy ilmi ajankohdat, osallistujamäärät ja aiheet.

Mitä oppilaitokselta edellytetään?

 • Koulun hyväksyntä kerhon pitämiselle.
 • Lupa tilojen käyttöön.
 • Lupa opettajalle kevään 2020 koulutukseen osallistuminen.
 • Koulu voi halutessaan antaa lukion soveltavan kurssin suorituksen kerhoon ahkerasti osallistuville.

Ilmoittautuneita on jo – lisää kaivataan!

Tässä tähän mennessä kiinnostuneet tahot on merkitty kartaan. Saataisiinko kouluja mukaan Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä, Lahdesta, Kuopiosta, Porista, Kouvolasta, Joensuusta, Lappeenrannasta…?

Lisätiedot

Ville Tilvis, linjanjohtaja, matematiikan lehtori
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
etunimi.sukunimi@mayk.fi

Lisää kehittämistehtävä Harpista: harppi.mayk.fi

, ,
Edellinen artikkeli
Terveisiä Helsingin Kirjamessuilta
Seuraava artikkeli
Koulukinonäytäntö Green Book 31.10.2019