Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea nuoren kasvua ja kehitystä. Terveydenhoitaja antaa terveys-, ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa ja pyrkii edistämään hyvää kuntoa ja mielenterveyttä sekä ehkäisemään päihteiden käyttöä.

Terveydenhoitajan terveystarkastukset tehdään 8. luokkalaisille, lukion 1. vuoden opiskelijoille sekä puolustusvoimien kutsuntatarkastukset 18-vuotta täyttäville kutsunnanalaisille. 7. luokkalaiset tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan. Lääkärintarkastus tehdään 8. luokkalaisille sekä kutsuntaikäisille.

Sairaanhoitopalvelut saa oman alueen terveysasemalta.

Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee tilanteen vaatiessa myös ilman ajanvarausta.

Terveydenhoitaja osallistuu yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon asiantuntijana tarpeen mukaan. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa terveydenhoitaja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa opiskelijoiden ja kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Terveydenhoitaja

Jade Varala

Paikalla ma-pe

Terveydenhoitaja

Neea Yli-Anttila

Paikalla ma-ke

Koulumme terveydenhoitaja on tavattavissa:
– Jade Varala p. 050 310 5548. Paikalla ma-to kello 8-16, pe kello 8-14:15.
– Henna Niinivirta p. 040 651 7447. Paikalla ma-ti kello 8-16.