Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on laadittu peruskoulun ja lukion oppilas- ja opiskelijakuntien sekä koulun opettajien ja rehtoreiden yhteistyönä ja hyväksytty Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion johtoryhmässä. Säännöt ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä tarkistetaan tarpeen mukaan.

Säännöt ovat voimassa kaikessa koulun toiminnassa, myös leirikouluissa, retkillä ja työssäoppimisjaksoilla. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää oppilasta tai opiskelijaa voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyillä tavoilla.

1. Otan toiset huomioon käytöksessäni ja kunnioitan heidän yksityisyyttään.

 • Noudatan hyviä käytöstapoja oppi- ja välitunneilla sekä ruokailussa.
 • Pukeudun asiallisesti.
 • Työskentelen opettajan ohjeiden mukaisesti ja teen tehtävät.
 • Ymmärrän, että valokuvaus, videointi, äänentallennus ja musiikinkuuntelu oppitunneilla on sallittua vain opettajan luvalla.
 • Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan, ja julkaisen ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja julkaisulupa.

2. Kannan vastuun omalta osaltani omasta ja toisten turvallisuudesta.

 • Huolehdin osaltani siitä, että jokaisella on turvallinen psyykkinen ja fyysinen oppimisympäristö.
 • Pidän osaltani huolen, että kulkuväylät (esim. portaikot ja ovien edustat) pysyvät avoimina.
 • Päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö koulupäivän aikana on kielletty.

3. Toimin rehellisesti.

 • Kannan vastuun tekemisistäni.
 • Teen itse tehtäväni ja mainitsen käyttämäni lähteet.
 • En lunttaa.

4. Huolehdin koulun siisteydestä, viihtyisyydestä ja omaisuudesta.

 • Siivoan jälkeni.
 • Huolehdin tavarat omille paikoilleen.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon.

5. Poistun koulun alueelta koulupäivän aikana vain luvalla.

 • Viides sääntö koskee peruskoulun oppilaita.