Innoluokka on Maunulan yhteiskoulun innovatiivisen oppimisen luokkatila, jolla kannustetaan nuoria tuottamaan ja jakamaan sisältöä audiovisuaalisesti, osana opiskelua ja oppimista. Käytännössä innoluokka on helposti muunneltava luokkatila, jossa on miellyttävä akustiikka, liikuteltavia kalusteita, pieni monikamerajärjestelmä ja green screen -tausta. Luokassa on myös langattomalla esitystekniikalla varustettuja älytauluja sekä jättikokoinen kosketusnäytöllinen tietokone. Niiden kautta yksittäisten laitteiden ruutunäkymät, Google Classroom, Office 365 Teams sekä verkon pilvipalveluihin tuotetut oppisisällöt ja kotitehtävät ovat nopeasti jaettavissa muiden kanssa.

innoluokka- Black Magic Designs ATEM Television Studio HD kuvamikseri
Black Magic Designs ATEM Television Studio HD kuvamikseri mahdollistaa suorien lähetysten kaltaiset taltioinnit innoluokassa ja koulun tapahtumissa. Kuvamikseriin voi yhdistää useita kameroita tai vaikka kannettavan tietokoneen. Myös green screenin käyttö onnistuu ilman jälkikäsittelyä.

Innoluokan visio ja haasteet

Tila laitteineen on suunniteltu niin, että se olisi mahdollisimman monikäyttöinen ja kestäisi aikaa. Kokonaisuutena luokka on oivallinen työkalu vastaamaan uusien opetussuunnitelmien teknologiaan, ilmiöpohjaisuuteen, monipuolisiin suoritustapoihin ja arviointimenetelmiin liittyviin vaatimuksiin.

Innoluokan, kuten muunkin koulussa tehtävän kehittämisen suurimpana haasteena on ajan puute. Tavallisen oppitunnin pituus koulussamme on 75 minuuttia, joka kyllä riittää erilaisten projektien läpiviemiseen oppituntien puitteissa. Luokan käyttöä on opeteltu mediaohjaajan opastuksella, yhteistuumin opettajien ja oppilaiden kesken. Ensimmäisen lukuvuoden aikana on lähdetty rohkeasti kokeilemaan asioita oikeiden oppituntien puitteissa. Näistä kokeiluista on syntynyt hienoja oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia. Epäonnistumisetkin kuuluvat asiaan, mutta suuremmilta flopeilta ja pettymyksiltä on vältytty.

innoluokka - Black Magic Designs Studio Camera HD
Black Magic Designs Studio Camera HD. Innoluokan kaksi kameraa, laadukkaat videojalustat ja mikrofonit tarjoavat laajasti mahdollisuuksia videoiden tuottamiseen oppituntien puitteissa.

 

Opettajat tarvitsevat innoluokkaa käyttäessään aikaa paitsi omien sisältöjen ja uudenlaisten työtapojen suunnitteluun, myös tilan ja laitteiden valmisteluun oppitunteja varten. Maunulan innoluokassa apuna toimii mediaohjaaja, joka auttaa työskentelyn suunnittelussa ja tilan valmistelussa, sekä jakaa käyttäjien kokemuksia ja oivalluksia uudenlaisista työmuodoista. Parhaimmillaan innoluokan kaltaiset, koko koulun yhteisessä käytössä olevat resurssit toimivat hyvänä pohjana oppiainerajat ylittävälle yhteistyölle ja opetusmenetelmien yhteiskehittämiselle.

innoluokka - green screen studio
Innoluokan green screen käytössä “Paluu utopiaan” -yhteisötaideteoksen kuvauksissa.

Huomioita ja oivalluksia innoluokasta

Oppimisen kannalta innoluokassa tärkeintä on prosessi, ei lopputuote. Nuoret arvostavat kuitenkin myös tyylikästä ja julkaisukelpoista lopputulosta.

Tarkoitus edellä! Luokan teknologiaa kannattaa käyttää, jos se tuo selkeää lisäarvoa oppimiseen. Lue, kuinka innoluokkaa hyödynnettiin äidinkielessä elokuvaesseiden yhteissuunnittelussa.

Miten nykyisiä opetussisältöjä ja arviointimenetelmiä voisi kehittää käytössä olevan teknologian avulla? Videoitu puhe ilman yleisöä voi auttaa esiintymisjännityksestä kärsivää. Samalla siitä jää tallenne, jonka puhuja itsekin voi myös jälkikäteen katsella. Puheiden taltioinnin aikana opettaja voi keskittyä muun ryhmän opettamiseen ja arvioida suoritukset jälkikäteen.

Laajemmissa ryhmäprojekteissa jokaiselle löytyy yleensä mieleinen tehtävä. Ne antavat myös mahdollisuuden tuoda esiin omia taitoja ja osaamisvalmiuksia, jotka muuten voisivat jäädä huomiotta.

Nuoret ovat nykyisin taitavia audiovisuaalisen viestinnän sisällöntuottajia. Vapaa-ajalla tuotetun ja kulutetun sisällön muotoja ja työkaluja kannattaa tarjota yhtenä suoritustapana myös koulutehtäviin. Esimerkiksi fysiikan koejärjestelyt voi havainnollistaa koko ryhmälle näytettävän videon tai valokuvien avulla. Näiden tuottamiseen riittää pelkkä älypuhelin tai koulun tablet-tietokone.

Innoluokka pähkinänkuoressa

Innoluokka on osa opetushallituksen rahoittamaa Luova lukio – innovatiivisen oppimisen yhteisö kehittämishanketta, joka käynnistyi Maunulassa vuonna 2016. Innoluokkaa hyödynnetään laaja-alaisesti useissa eri oppiaineissa, sekä lukion että peruskoulun oppitunneilla. Opettajien ja opiskelijoiden tukena Innoluokassa työskentelee mediaohjaaja, jolla on vankka kokemus erilaisten mediasisältöjen ammattimaisesta tuotannosta.

Teksti ja kuvat: Arto Tommiska

Innoluokan ohjemateriaaleja Thinglinkissä

Lue lisää innoluokasta Mayk.fi blogista
https://www.mayk.fi/ensikosketus-innoluokkaan/
https://www.mayk.fi/kohti-moniammatillista-yhteistyota/