Opiskeluhuollon työntekijät

Kuraattori ja psykologi työskentelevät samojen aiheiden parissa, mutta erilaisilla työotteilla ja painotuksilla.

Kuraattori Emilie Bollström

Tavattavissa päivittäin klo 8.00–16.00, ajanvaraus puhelimitse tai Wilman kautta. p. 050 369 7282. Työhuone sijaitsee B-siivessä, luokan 31 vieressä. Voit tulla kuraattorin luokse oma-aloitteisesti sekä opettajan, vanhemman tai muun aikuisen ohjaamana.

Kuraattorin luokse voi tulla pienenkin huolen kanssa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Kuraattori tukee oppilaita arjessa; sosiaalisissa suhteissa, koulunkäynnissä sekä mielen hyvinvoinnissa. Työn tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen sekä asioiden ratkaisu- ja voimavarakeskeinen selvittely. Kuraattori on myös yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäsen. Kuraattori voi toimia myös sovittelutilanteessa oppilaiden välisessä ristiriitatilanteessa.

Kuraattori tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten sekä muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Asioista tiedottamisesta yhteistyöverkostoille sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa yhdessä.

Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos haasteina ovat esimerkiksi koulumotivaation puute, poissaolot, perheen muuttuneet olosuhteet ja pulmatilanteet tai itsenäistymisen vaiheessa asumiseen tai talouteen liittyvät asiat. Kuraattorin kanssa voi pohtia omaa elämää, mielenterveyttä ja omia voimavaroja turvallisessa tilassa.

Psykologi Ulriika Salo, p. 045 3469 409

Tavattavissa päivittäin klo 8.15-16.00, ajanvaraus puhelimitse tai Wilman kautta. Työhuone sijaitsee B-siivessä, terveydenhoitajan huoneen vieressä.

Psykologi arvioi ja selvittelee mielenterveyteen, oppimiseen ja persoonallisuuteen liittyviä haasteita. Kahdenkeskiset tapaamiset ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Tapaamisissa voidaan käsitellä mm. seuraavanlaisia teemoja: opinnoissa jaksaminen, ilmapiiri ja työrauha, voimavarojen ja itsetunnon vahvistaminen, elämän muutokset ja stressinhallinta, sosiaaliset suhteet (kaverit, seurustelu yms.).

Psykologi osallistuu koulun yhteisöllisen työn suunnitteluun ja toteutukseen antamalla tietoa ja tukea hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Psykologi kuuluu koulun opiskeluhuoltoryhmään, jossa muun muassa suunnitellaan ja koordinoidaan erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, keskustellaan koulussa esiin nousseista ilmiöistä ja kehitetään toimintamalleja niihin puuttumiseen.