Tuntijako (HelMa)

  1. Etusivu
  2. Tuntijako (HelMa)

Matematiikkalukion tuntijako

Allaoleva taulukko näyttää kaikkien oppiaineiden pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit. Yleislukiolle on oma tuntijakonsa.

Lisäykset: Yhteensä 8 valtakunnallista syventävää kurssia on matematiikkalukiossa pakollisia. Eroavaisuudet on lihavoitu. Suluissa valtakunnallinen kurssimäärä. Lisäksi matematiikkalukion opiskelijoiden on suoritettava vähintään 4 muuta matemaattisten aineiden syventävää tai soveltaa kurssia.

Kevennykset: matematiikkalukiolainen voi jättää suorittamatta yhteensä 8 pakollista kurssia muista kuin matemaattisista aineista. Joka aineen pakollisista kursseista täytyy kuitenkin suorittaa vähintään puolet. Kevennyksiä ei voi kohdistaa aineisiin, jotka kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa.

Matematiikkalukion tuntijako

Pakolliset Syventävät Soveltavat
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 5 1
Suomi toisena kielenä 6 3
Kielet
 A-kieli (EN) 6 1 2
 A-kieli (RU) 6 3
A-kieli (SA, RA, VE) 6 2
 B1-kieli (RU) 5 2 1
 B2-kieli (RA, SA, ESP) 8
 B3-kieli (RA, SA, ESP, VE) 8
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
 Matematiikka 14 (10) 1 17
 Yleiset tiedeopinnot 2 (0) 1
 Fysiikka 2 (1) 6 5
 Kemia 2 (1) 4 3
 Biologia 2 3 6
 Maantiede 1 3 5
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet
 Uskonto TAI 2 4 2
 Elämänkatsomustieto 2 4
 Filosofia 2 2 1
 Psykologia 1 6
 Historia 3 3 1
 Yhteiskuntaoppi 3 1 2
Taito- ja taideaineet
 Musiikki 2 7
 Kuvataide 1-2 5
 Liikunta 1-2 3 6
Terveystieto 1 3 3
Opinto-ohjaus 2
Teemaopinnot 3
Taiteiden väliset kurssit 3
Muita koulukohtaisia kursseja
 Ilmaisutaito 2
 Liikennekasvatus 1
 Kansainvälisyyskurssi 1
 Oppilaskunta- ja tutortoiminta 2
 Vuosittain sovittavat kurssit 1+
 Media 2
Pakollisia kursseja yhteensä* 59 (51)
Kursseja yhteensä 75 tai enemmän

* kevennyksiä huomioimatta, yllä