Pakolliset kurssit

TI1 Seminaari

Seminaarikurssilla opiskellaan akateemisia työskentelytapoja. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää oman tutkimuksensa tai projektinsa muulle ryhmälle ohjaavan opettajan avustuksella. Seminaarikurssilla opitaan tieteellistä kirjoittamista ja tutkimusmenetelmiä. Jokainen opiskelija pitää seminaariesitelmän, jossa kerrotaan omasta tutkimuksesta.

TI2 Tutkimus

Tutkimuskurssi ja seminaarikurssi muodostavat kokonaisuuden. Tutkimuskurssilla tehdään itsenäisesti tutkimus tai projekti, jonka toteuttamisessa ohjaava opettaja avustaa. Tutkimus voi olla mitä tieteenalalta tahansa.

Soveltavat kurssit

TI3 Vierailuluennot

Opiskelija voi osallistua tieteellisille luennoille yliopistoilla tai yleisötilaisuuksissa, kuten esimerkiksi Tieteen päivillä. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa ja kurssisuoritus myönnetään, kun luentoja on koossa riittävästi.