Liikuntaluokka

Liikuntaluokka on tarkoitettu kaikille urheilijoille tai liikunnasta kiinnostuneille ja sille haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Liikuntaa on 7.- 9. -luokilla neljä tuntia viikossa. Tämän lisäksi koulussamme toimii myös liikuntakerho.

Liikunnassa noudatetaan yleisen liikunnanopetuksen sisältöjä. Taitavat, innostuneet ja liikunnallisesti lahjakkaat oppilaat pystyvät perehtymään syvällisemmin eri lajien tekniikoihin ja taktiikoihin. Lisätty liikunnanopetus tukee ja motivoi myös oppilaan muuta koulunkäyntiä ja kehitystä. Koulumme on mukana URHEA-toiminnassa, joka mahdollistaa liikuntaluokan oppilaille osallistumisen oman lajinsa aamuharjoituksiin.

Lisätyn liikunnan opetuksen avulla:
syvennetään eri lajien tietoja ja taitoja
tutustutaan uusiin lajeihin
osallistutaan monipuolisesti kilpailuihin ja oppilasurheilutoimintaan
tarjotaan hyvä ja monipuolinen taitopohja jatko-opiskelua ja elämää varten
tuetaan oman lajin löytämistä ja sen harjoittelua.

Koulullamme on kaksi liikuntasalia. Iso sali, joka soveltuu erinomaisesti eri palloilulajeihin sekä pienempi yhdistetty peili-, kunto- ja voimistelusali. Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan liikuntahallin monipuoliset liikuntapaikat ovat välittömässä koulun läheisyydessä, kuten myös Oulunkylän urheilupuisto ja sen tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Lisäksi käymme tutustumassa erikoisempiin lajeihin (mm. melonta, kiipeily, keilailu).

Liikuntalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. Koe järjestetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskoe mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Soveltuvuuskokeen osioihin voi tutustua etukäteen koulumme tai URHEAn nettisivuilla.

Liikunta-matematiikkaluokka

Oppilas voi hakea myös kouluumme liikunta-matematiikkaluokalle. Tällä luokalla on liikuntaa ja matematiikkaa yksi lisätunti viikossa kullakin luokka-asteella. Liikunta-matematiikkaluokan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. Hakijoiden on osallistuttava niin liikunnan kuin matematiikan soveltuvuustesteihin.