LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksossa perehdytään suomalaiseen yhteiskuntaan ja saadaan perustiedot sen toiminnasta. Keskeisiä teemoja ovat Suomen väestö ja väestörakenteen muutokset, demokratia, oikeusvaltio, hyvinvointivaltio sekä valta ja vaikuttaminen.

Opintojaksolla käydään läpi keskeisiä talouden käsitteitä, kansantalouden rakennetta, yritystoimintaa, ulkomaankauppaa, julkista taloutta, veroja, talouselämän ilmiöitä, kriisejä, suhdanteita sekä talouspolitiikkaa. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva eri talouden osa-alueiden vuorovaikutussuhteista sekä oppia ymmärtämään talouden ilmiöitä ja niiden taustatekijöitä.

Opintojaksolla käsitellaan maailman, Euroopan ja Suomen ja niiden vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Euroopan Unioni, sen toiminta ja toimielimet ja eurooppalainen identiteetti sekä globalisaatio ovat keskeisiä sisältöjä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään nykymaailmaa ja sen taustatekijöitä.

Valinnaiset opintojaksot

Lakitieto antaa keskeiset tiedot Suomen oikeusjärjestelmästä ja kansalaisen keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat henkilö- ja perheoikeus, perintöasiat, kuluttajansuoja, asunnon ja kiinteistön kauppa, työoikeus, rikokset ja rangaistukset sekä oikeudenkäynti. Tavoitteena on myös oppia suoriutumaan keskeisistä oikeudellisista toimista.

Opintojakso on kertausta, joka on tarkoitettu lähinnä yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin tuleville opiskelijoille. Opintojaksolla käydään läpi eri tehtävätyyppejä, vastaustekniikoita, lähdekritiikkiä sekä kerrataan keskeisiä asiakokonaisuuksia.