LOPS 2021

Valinnaiset opintojaksot

Miten kamera toimii? Miten valokuvia otettiin ennen kuin digikamerat keksittiin? Miten mikroskooppi toimii, entä elektronimikroskooppi? Mihin eri tarkoituksiin valokuvia voidaan käyttää tieteessä ja taiteessa? Tiede ja taide valokuvassa -opintojakson tarkoituksena on laajentaa opiskelijan käsitystä monitieteisyydestä ja taiteiden ja luonnontieteiden ulottuvuuksista. Käsitystä rakennetaan käytännön työskentelyn ja kokeilujen kautta.

Median maailma uudistuu alati, ja media on läsnä jokapäiväisessä elämässä monin eri tavoin. Media on esillä monissa eri oppiaineissa, ja median maailma -opintojakson tavoitteena onkin hahmottaa kokonaisuutta.

Opintojakson aikana pohditaan, mitä media on ja tutustutaan median eri lajeihin, niin perinteisiin kuin moderneihinkin. Painettu media, elokuvat, sosiaalinen media, omaehtoiset mediakulttuurit: opiskelijoiden oma median käyttö on tärkeässä roolissa, kun kurssin aiheita valitaan yhteistyössä. Opintojaksoon sisältyy vierailu, vierailija tai useampi. 

Haluatko osallistua koulun tapahtumien ja juhlien järjestämiseen? Meillä on tilaa niin ääni- ja valotekniikasta kiinnostuneille, koristelijoille ja visuaalisille suunnittelijoille, esiintyjille, tuottajille, järjestäjille kuin uteliaille puuhailijoillekin. Tule mukaan, sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta!

Kurssi suoritetaan useamman kuin yhden lukukauden aikana. Opiskelija valitsee kurssisisällöt ja osallistuu niihin liittyvään tapahtumatoimintaan. Kurssisuorituksen tulee koostua vähintään kahdesta osa-alueesta valituista sisällöistä. Tarkat sisällöt sovitaan vuosittain tapahtumakalenterin ohjaamana. Kurssilaisten kanssa sovitaan vakituinen tapaamisaika. Oma tekeminen raportoidaan.

2. ja 3. vuoden opiskelijat voivat myös osallistua!

Opintojakson aikana tutustutaan ajankohtaisiin maailmalla vallitseviin kriiseihin. Aiheet vaihtelevat ajankohdan ja maailmantilanteen mukaan. Kriisejä käsitellään historian, maantieteen ja terveystiedon näkökulmista. Aiheet käsittelevät esimerkiksi poliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia kriisejä sekä luonnon ja ympäristön ongelmia sekä väestöllisiä kriisejä. Oppitunteja pitää useamman aineen opettajat. Opintojakson aikana opiskelija tekee uutisseurantaa ja paneutuu valitsemaansa kriisiin tarkemmin. Uutisseurannan pohjalta tehdään monipuolisiin lähteisiin pohjautuva työ, joka esitellään muille.