Opiskelijakunta

Koulumme näkyvin opiskelijatoiminta tapahtuu opiskelijakunnan hallituksessa. Opiskelijakunta tarkoittaa kaikkia lukion opiskelijoita, ja hallitus muodostuu heidän itse valitsemistaan aktiivisista toimijoista.

Opiskelijakunta on aktiivisesti mukana koulun päätöksenteossa. Opiskelijoiden näkemyksiä kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä.

Uusi opiskelijakunnan hallitus valitaan kalenterivuoden alussa opiskelijakunnan yleiskokouksessa. Tämä on opiskelijakunnan merkittävin tilaisuus, jossa käydään läpi väistyvän hallituksen toimintakertomus, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijakunnan sääntöihin ja valitaan vaalein uusi hallitus.

Puheenjohtajalla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa hallituksessa, mutta suuret projektit, kuten puurojuhla, toteutetaan yhteisvoimin. Hallitus kokoontuu noin kerran viikossa, ja kaikki jokainen lukiolainen saa osallistua kokouksiin. Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii lukion erityisopettaja Sini-Tuisku Löhönen.

Lue lisää opiskelijakuntatoiminnasta:
www.mayk.fi/lukio/opiskelijakunta

Tutortoiminta

Jotta uusien lukiolaisten olisi mahdollisimman mukava aloittaa opiskelu uudessa ympäristössä, toimii koulussamme suuri joukko vapaaehtoisia opiskelijatutoreita, jotka ovat keväällä käyneet läpi erityisen tutorkoulutuksen.

Tutorit tutustuttavat tulokkaat koulun käytänteisiin sekä toisiin ihmisiin erilaisten leikkien ja tapahtumien avulla. Tähän kuuluvat muun muassa erilaiset tapahtumapäivät syyslukukaudella. Tutoreilta voi myös pyytää apua kouluarjen ongelmissa.

Lisää tietoa tutortoiminnasta saa opinto-ohjaaja Telle Knuuttilalta.

Kurssisuoritukset

Lukion opiskelijan on mahdollista saada kurssisuoritus (S) aktiivisesta toiminnasta lukion opiskelijakunnassa tai ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tutorina toimimisesta.

Merkinnän antaa lukion opiskelijakunnan ohjaava opettaja tai lukion opinto-ohjaaja. Työskentelyyn liittyy koulutusjakso.