Kenguru

Kenguru-matematiikkakilpailu on maailman suurin kansainvälinen matematiikkakilpailu. Vuonna 2016 osallistujia oli 6,0 miljoonaa 74 maasta. Kengurukilpailu on alun perin lähtöisin kengurujen mantereelta Australiasta. Ranskalaiset toivat kilpailun Eurooppaan, ja kilpailu on sen jälkeen saavuttanut nykyisen valtavan suosionsa.

Erilainen matematiikkakilpailu

Kengurutehtävät eivät ole tavallista koulumatematiikkaa, mutta eivät myöskään ryppyotsaisia kilpamatematiikkatehtäviä. Kunkin ikäluokan tehtävät antavat iloisia oivalluksia ja suosivat perinteisestä "laskemisesta" poikkeavaa lähestymistapaa. Toisinaan kilpailun voittaja on ollut yllätys luokan opettajallekin!

Kengurukilpailussa on viisi sarjaa

  • Mini-Ecolier: 2. ja 3. luokka
  • Ecolier: 4. ja 5. luokka
  • Benjamin: 6. ja 7. luokka
  • Cadet: 8. ja 9. luokka
  • Student: Lukio

Kunkin sarjan tehtävät on saatavissa suomeksi ja englanniksi, peruskoulun sarjojen tehtävät myös ruotsiksi.

Tule mukaan, se on ilmaista!

Kengurukilpailu on ilmainen ja avoinna kaikille kouluille. Riittää, että yksi opettaja ilmoittaa koulunsa mukaan.

Vuoden 2017 Kengurukilpailusta on lisätietoa osoitteessa

https://www.mayk.fi/kenguru/2017

Kengurukilpailun rahoittaa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö . Kustannusosakeyhtiö Otava lahjoittaa kirjapalkinnot kilpailussa täydet pisteet saaneille oppilaille. Palkitsemisen edellytys on kilpailun pitäminen virallisena kilpailupäivänä ja tulosten tallentaminen Kengurukoneeseen viikon sisällä kilpailusta.

 

Info om den årliga internationella Känguru-matematiktävlingen

Följande Kängurutävling infaller den tredje torsdagen i mars, d.v.s. torsdag 16.3.2017. Ifall dagen är olämplig kan tävlingstillfället i skolan flyttas framåt, dock högst med en månad. Kängurutävlingen är världens största internationella matematiktävling, ifall man mäter storleken enligt antalet deltagare. År 2016 deltog cirka 6,0 miljoner skolelever från 74 länder i tävlingen. Också i Finland har flera skolor deltagit aktivt i tävlingen. Välkomna med igen, både gamla och nya skolor!

Vad är Kängurun - Matematikens Hopp?

Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner. Problemurvalet är inte gjort så att det finns någon koppling till kravnivåer eller så att Kängurun ska spegla vad elever i olika åldrar borde kunna. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

KOM MED I ÅR OCH UTMANA ÄVEN ANDRA FINLANDSSVENSKA SKOLOR ATT DELTA I MARS!

Jan-Anders Salenius, lektor i matematik vid Brändö gymnasium & svenskspråkig lärarmedlem i nationella projektgruppen

LiiteKoko
PDF icon Kengurujuliste 2017309.18 KB
PDF icon Kenguru-kilpailun esittely348.57 KB

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu