Ohjelmointi on osa nykypäivän yleissivistystä. Koulussa opiskelun lisäksi opiskelijat voivat hyväksilukea muualta saamaansa oppia. Esimerkiksi moni yliopisto tarjoaa ohjelmoinnin verkkokursseja (MOOC).

Jos olet jo valmiiksi koodausvelho ja haluaisit tehdä vielä syventävämpiä projekteja, ota yhteyttä Salli Kulmalaan tai Teppo Harjuun!

LOPS 2021

Valinnaiset opintojaksot

Ohjelmoinnin alkeet -opintojakso sopii kaikille! Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin aloittelijaystävällisesti jonkin sopivan ohjelmointikielen kuten Pythonin avulla. Perussisältöön kuuluvat hyvät ohjelmointikäytänteet, tietotyypit, ehto- ja toistorakenteet, funktioiden perusteet, tiedostojen luonti ja luku. Opintojakson päättää pieni oma projekti. Opintojakso on osa matematiikkalukion ensimmäisen vuoden ohjelmaa.

Ohjelmoinnin jatkokurssilla opit lisää työkaluja, jotka mahdollistavat hienompia ja monipuolisempia ohjelmia. Perehdymme tarkemmin esimerkiksi funktioihin, listoihin, sanakirjoihin ja olio-ohjelmointiin. Opintojakson lopulla toteutetaan pieni oma ohjelmointiprojekti.

Ohjelmointi on sääntöjen ja muodollisuuksien ohella luovuuden leikkikenttä, jossa monenlaiset kokeilut ovat mahdollisia! Opintojaksolla sovelletaan ohjelmoinnin perusteita omaan luovaan ohjelmointiprojektiin opiskelijan omista lähtökohdista käsin. Kurssilla käydään läpi mm. Arduinon tai muiden mikrokontrollereiden perusteita ja visuaalisen ohjelmoinnin työkaluja. Vai kiinnostaisiko musiikin tekeminen livekoodaten? Kurssilla opiskelijat toteuttavat oman luovan projektin, joka voi olla rakentelua (Arduino), visuaalinen tai äänituotos tai näiden yhdistelmä. Tarvittavia ohjelmointikieliä käydään läpi ja opiskelijoita kannustetaan itsenäiseen tiedonhankintaan.

Pelien rakentamisessa ei nykyään tarvitse aloittaa nollasta, koska käytettävissä on tehokkaita ja ilmaisia valmiita pelimootteita. Peliohjelmoinnin opetusjaksolla tutustutaan johonkin pelimoottorin – kuten Unity – perusteisiin ja toteutetaan oma peliprojekti yksin tai ryhmissä. Tekemällä oppii!

Kilpaohjelmointi on oma taiteen lajinsa, ja sen harrastajat oppivat paljon erityisesti algoritmeihin keskittyvästä ohjelmoinnista. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti osallistumalla kilpaohjelmointivalmennukseen joko kansallisella tai paikallisella tasolla.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti jonkin korkeakoulun tarkoitukseen soveltuvan verkkokurssin avulla, esimerkiksi ohjelmmoinnin MOOC 1-2. Opintojakson laajuus voi olla 2-4 opintopistettä riippuen yliopistokkurssin laajuudesta.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opettajan kanssa sovitun projektin avulla. Opintojakson laajuus voi olla 2-4 opintopistettä riippuen projektin laajuudesta.

Hakkerointia ja yritysyhteistyötä! Ohjelmoinnin erikoisopinnoissa ulkopuolinen järjestäjä tuo asiantuntemuksensa koulullemme ja opiskelija saa tilaisuuden oppia ohjelmointia uudesta näkökulmasta. Kurssin toteutus voi vuodesta riippuen vaihdella suuresti.