LOPS 2021

Valinnaiset opintojaksot

Opiskelu lukiossa saattaa olla haastavaa, mikäli opiskelija ei ole harjaantunut itsenäiseen opiskeluun, tai hänellä on motivaatio- tai oppimisvaikeuksia. Opintojakson tarkoituksena on tutustua erilaisiin opiskelun tekniikoihin ja harjoitella niitä käytännössä. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja oman toimintansa merkityksen opiskelussa.

Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi opiskelijan motivaation merkitys oppimiselle, keskittymiskyvyn tukeminen, lukeminen ja reaaliaineiden opiskelu, muistiinpanojen tekeminen, kielten opiskelun tekniikat, ajanhallinnan harjoittelu ja opiskelun suunnitteleminen, kirjoittamisen prosessi, matematiikan opiskelu sekä opiskelijan hyvinvointi ja stressin hallinta. Opi oppimaanopintojaksolla voidaan käsitellä muiden opintojaksojen asiasisältöjä oppimisstrategioita harjoiteltaessa.

Opi oppimaan-opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat oppia uusia opiskelustrategioita ja kehittää itselleen sopivia oppimisen taitoja. Kurssin opiskelu soveltuu myös motivaatio- ja oppimisvaikeuksien tukitoimeksi. Opintojaksoa opettaa lukion erityisopettaja ja se voidaan toteuttaa yhdessä lukion psykologin tai muiden tahojen kanssa.

Koulu päättää opintojakson järjestämisestä vuosittain. Samalla päätetään, onko opintojakson laajuus 1 vai 2 opintopistettä.