Tervetuloa jatkamaan espanjan opintoja!
¡Bienvenidos a continuar los estudios del español!

Jos olet opiskellut A-espanjaa tai puhut espanjaa kotikielenä ja olisit kiinnostunut A-espanjan kurssien tai opintojaksojen suorittamisesta, ole yhteydessä espanjan opettajaan tai pyydä apua opolta!

Opiskelijat tilaamassa tapaksia helsinkiläisessä ravintolassa. Ryhmäkuva on otettu opintomatkalla Granadassa.

LOPS 2021

1. vuoden opintojaksot

Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan käsitystä omasta vieraiden kielten osaamisestaan ja täydennetään kieliprofiilia sekä asetetaan tavoitteita omalle kielten opiskelulle.

Opintojakson aikana harjoitellaan espanjankieliseen maailmaan sopivaa kielenkäyttöä arkisissa tilanteissa sekä tutustutaan erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin. Tämän lisäksi tarkastellaan espanjan kielen asemaa maailmassa ja kielen eri muotoja.

Opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Opintojaksolla laajennetaan opiskelijoiden monilukutaitoa. Opinnoissa tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielen käyttöä. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, espanjankieliset mediat sekä luova toiminta.

Opinnot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

2. vuoden opintojaksot

Opintojakson aikana käsitellään erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja, ihmisoikeuskysymyksiä ja sananvapautta. Tarkastellaan median roolia asenteiden muokkaajana.

Opintojaksolla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon-ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.