LOPS 2021

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksolla pohditaan identiteettiin ja hyvään elämään liittyviä kysymyksiä ja sovelletaan niitä oman elämänkatsomuksen ja elämäntavoitteiden rakennusaineena. Oman itsen ymmärtämisen lisäksi opintojaksolla pyritään ymmärtämään myös muiden ihanteita ja erilaisia identiteettivalintoja keskustelevassa ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla opiskelija jäsentää omaa rooliaan demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä ja omaa suhdettaan sen erilaisiin arvoihin, rakenteisiin, vastuuseen ja vaikutusmahdollisuuksiin.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Valinnaiset opintojaksot

Opintojakso tarjoaa laajan näkökulman kulttuurien moninaisuuteen ja niiden väliseen vuorovaikutuksiin niin yhteiskunnallisena vaikuttaja kuin yksilön identiteetin keskeisenä osana.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla tutustutaan sekä maailmankatsomusten yleisiin ominaisuuksiin että erilaisten uskonnollisten ja poliittisten katsomusten ominaispiirteisiin.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla syvennytään uskonnollisten ja uskonnottomien katsomusten piirteisiin ja siihen, miten ne näkyvät yksilön elämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurin eri muodoissa. Opintojaksolla tarkastellaan uskonnollisuutta ja sen eri piirteitä uskontotieteellisestä näkökulmasta.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.

Opintojaksolla avataan tulevaisuuden näkymiä niin teknologisen kehityksen kuin inhimillisten tai ympäristökriisien näkökulmasta. Näiden käsittelyssä opintojaksolla hyödynnetään myös fiktiivisten tarinoiden tarjoamia utopioita ja dystopioita. Opintojakson suorituksessa on mahdollisuus hyödyntää myös muiden oppiaineiden opintojaksolla tehtäviä töitä, esim. dystopiaelokuvan käsittelyä.

Opintojakso arvioidaan numeroarvosanalla.