Lukio-opiskelu

Lukiossamme on kaksi opintolinjaa: valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa toteuttava Maunulan yhteiskoulun lukio ja matematiikan opetuksen erikoislukiolinja eli Helsingin matematiikkalukio.

Molempiin lukioihin haetaan yhteisvalinnan kautta. Lukion yleislinjalle opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Matematiikkalukion opiskelijat valitaan pääsykokeen ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon yhteispistemäärän perusteella.

Lukiossamme opiskelija voi halutessaan jatkaa samoin painotuksin kuin peruskoulussammekin. Liikunnassa, taideaineissa ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa on laaja kurssitarjonta. Matematiikkalukiollamme on oma valtakunnallisesta lukion opetussuunnitelmasta poikkeava kurssitarjontansa.

Lukiossamme pääset mukaan monikulttuuriseen yhteisöön, jossa opiskelu on innostavaa, oppiainerajat ylittävää ja suvaitsevaa. Mukaan mahtuu niin urheilijoita, taiteilijoita, tieteilijöitä, kirjailijoita, muusikoita kuin matemaatikoita!