Syksyllä 2021 lukion aloittaneet (LOPS 2021)

Valinnaiset opintojaksot

Opintojaksolla keskitytään oman talouden hallintaan. Tavoitteena on, että oman talouden hallinta koetaan merkityksellisenä osana hyvää elämää. Opintojaksolla käsitellään tienaamista, vastuullisuutta kuluttamista, säästämistä ja sijoittamista, vakuuttamista sekä luotonottoa. Opintojaksolla tarjotaan konkreettisia apuvälineitä oman talouden hallintaan.

Lukiolaisten sijoittajakoulussa tutustutaan osakesäästämisen ja sijoittamisen perusteisiin. Opintojakso kestää 2,5 vuotta, ja se koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa tarkastellaan erilaisia talouden ilmiöitä sijoittamisen näkökulmasta ja harjoitellaan taloustaitoja. Opintojakson aikana tehdään vierailuja valtakunnallisiin tapahtumiin ja alan yrityksiin.

Syksyllä 2020 ja sitä ennen aloittaneet (LOPS 2016)

Ensi vuonna tarjotaan TYÖ01-opintojakso, eli Oman talouden hallinta -opintojakso. Jos opiskelet vanhan opetussuunnitelman mukaan, voit valita YRI3-kurssin, mutta osallistut TYÖ01-opintojaksolle.