Peruskoulun matematiikkaluokka

Matematiikkaluokan tarkoituksena on saattaa yhteen matematiikasta kiinnostuneet oppilaat ja järjestää opiskelua tukeva työympäristö. Tavoitteena on muita luokkia syvempi ja laajempi matematiikan ymmärtäminen sekä peruskoulun ja jatko-opintojen (mm. lukion pitkä matematiikka) välisen kuilun kaventaminen. Matematiikan viikkotunteja on matematiikkaluokalla joka luokka-asteella yksi enemmän kuin muilla luokilla.

Matematiikkaluokalla opetetaan kaikki samat perusasiat kuin muillakin luokilla, mutta tehtävissä keskitytään enemmän vaativiin ja soveltaviin tehtäviin. Lisäksi opetetaan asioita, joita muilla luokilla ei yleensä peruskoulussa opiskella. Matemaattisten väitteiden perustelemiseen kiinnitetään erityistä huomiota: esimerkiksi geometriassa pyritään todistamaan kaikki käytettävät kaavat, joiden todistaminen on peruskoulupohjalta mahdollista.

Science-tunneilla opiskellaan tähtitietoon, veteen ja maaperään liittyviä kokonaisuuksia. Opiskelu sisältää mm. itsenäistä tutkimista sekä kemiallisten ja biologisten mittausten tekemistä. Havainnoimalla ja kokeilemalla saadaan elämyksiä luonnon ilmiöistä.

Tavallisen oppimäärän lisäksi matematiikassa opetettavia asioita

Seitsemännellä luokalla tehdään pieniä tutkimusprojekteja joko yksin tai parityönä. Tietokonetta käytetään tarvittaessa apuna. Seitsemäs luokka on ainoa luokka, jolla opiskeltavia asioita ei ole juuri enempää kuin tavallisilla luokilla – uusien asioiden sijaan keskitytään mahdollisimman vahvan perustan luomiseen tulevien vuosien opiskelulle. Totutellaan esimerkiksi kirjaamaan perustelut tehtäviä ratkottaessa.

Kahdeksannella luokalla tutkitaan suorien ja mahdollisuuksien mukaan muidenkin käyrien yhtälöitä mm. graafisen laskimen avulla. Symmetrian opetuksessa käytetään tietokonetta. Polynomien laskutoimituksia opiskellaan kirjaa laajemmin. Myös pohjoismaiseen MatCup-matematiikkakilpailuun osallistuminen on muodostunut Maunulan matematiikkaluokkien perinteeksi.

Yhdeksännellä luokalla oppilaat suorittavat mahdollisuuksien mukaan peruskoulun matematiikan lisäksi lukion pitkän matematiikan Logiikka ja lukuteoria –kurssin, joka ei vaadi esitietoja. Jos kurssia ei suoriteta tai aikaa jää kurssin suorittamisesta huolimatta jäljelle, kerrataan ja syvennetään peruskoulun matematiikkaa. Syventäminen voi tässä tarkoittaa myös peruskoulun oppimäärän ylittämistä: voidaan tutkia esimerkiksi ei-suorakulmaisia kolmioita tai muitakin kuin ensimmäisen asteen yhtälöitä.

Hakeminen

Matematiikkaluokalle haetaan pääsykokeella, jossa testataan matematiikan perusosaamista sekä ongelmanratkaisukykyä. Pääsykoe kestää 90 minuuttia. Pääsykokeeseen tuleva oppilas tarvitsee kynän, kumin ja viivaimen, ei laskinta. Pääsykokeen aikataulusta tiedotetaan koulumme nettisivuilla.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu