Peruskoulun liikuntaluokka

Liikuntaluokalle valitaan soveltuvuuskokeella innokkaita, fair play -henkisiä nuoria. Liikuntaa on 7. luokalla kolme tuntia viikossa, 8. ja 9. luokilla neljä tuntia. Tämän lisäksi koulussamme toimii myös liikuntakerho.

Liikunnassa noudatetaan yleisen liikunnanopetuksen sisältöjä. Taitavat, innostuneet ja liikunnallisesti lahjakkaat oppilaat pystyvät perehtymään syvällisemmin eri lajien tekniikoihin ja taktiikoihin. Lisätty liikunnanopetus tukee ja motivoi myös oppilaan muuta koulunkäyntiä ja kehitystä. Tuntien puitteissa on mahdollisuus osittaiseen oman lajin harjoittamiseen. Liikuntalinja on tarkoitettu kaikille urheilijoille tai liikunnasta kiinnostuneille liikkujille.

Lisätyn liikunnan opetuksen avulla:

  • syvennetään eri lajien tietoja ja taitoja
  • tutustutaan uusiin lajeihin
  • osallistutaan monipuolisesti kilpailuihin ja oppilasurheilutoimintaan
  • tarjotaan hyvä ja monipuolinen taitopohja jatko-opiskelua ja elämää varten
  • tuetaan oman lajin löytämistä ja sen harjoittelua.

Koulullamme on kaksi liikuntasalia. Isossa liikuntasalissa voidaan harrastaa mm. kori-, lento-, käsi-, jalka- ja sulkapalloa (5 kenttää) sekä salibandyä. Kunto- ja voimistelusalissa on hyvät kuntosalivälineet. Se soveltuu myös erinomaisesti musiikkiliikunnan, tanssin (peiliseinä) ja voimistelun harjoitteluun.

Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan liikuntahallin monipuoliset liikuntapaikat ovat välittömässä koulun läheisyydessä. Oulunkylän urheilupuisto on myös aktiivisessa käytössä. Lisäksi käymme erikoislajeissa tutustumassa Helsingin eri liikuntapaikkoihin.

Liikuntalinjan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. Koe järjestetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskoe mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Heikoin osio testeissä jätetään ottamatta huomioon.

Soveltuvuuskoeinfoa ja soveltuvuuskokeen videomateriaalia.

Liikunta-matematiikkaluokka

Tällä luokalla on liikuntaa ja matematiikkaa yksi lisätunti viikossa kullakin luokka-asteella.

Liikunnassa noudatetaan yleisen liikunnanopetuksen sisältöjä. Taitavat, innostuneet ja liikunnallisesti lahjakkaat oppilaat pystyvät perehtymään syvällisemmin eri lajien tekniikoihin ja taktiikoihin. Lisätty liikunnanopetus tukee ja motivoi myös oppilaan muuta koulunkäyntiä ja kehitystä. Tuntien puitteissa on mahdollisuus osittaiseen oman lajin harjoittamiseen.

Liikunta-matematiikkaluokan oppilaaksiotto tapahtuu soveltuvuuskokeella. Hakijoiden on osallistuttava molempiin soveltuvuustesteihin. Soveltuvuuskoe mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Heikoin osio testeissä jätetään ottamatta huomioon.

Kuvat

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu