Peruskoulun kuvataide

Taiteesta kiinnostunut oppilas voi halutessaan valita kuvataidetta kolme tuntia viikossa koko yläasteen ajan. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset taipumukset. Oppilaalle syntyy elinikäinen suhde taiteeseen taiteen tekijänä ja kokijana.

Tavoitteet

Kuvataiteen opetuksessa painottuu kuvan ja taiteen merkitys ilmaisun ja viestinnän välineenä. Opitaan nauttimaan omien tunteiden, havaintojen ja ajatusten ilmaisemisesta kuvallisesti käyttämällä eri tekniikoita ja välineitä. Oppilas uskaltaa rohkeasti ja luovasti ilmaista itseään ja asettaa töitään muiden katsottavaksi yhteiseksi iloksi. Opiskellaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän ilmaisumuotoja ja niiden vaikutusta omaan elämään. Oppilas oppii arvostamaan oman ympäristön kauneutta, rakennuksia, esineitä ja luontoa ja oppii vaalimaan niitä. Oppilas osaa työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä eri projekteissa.

Oppilaan omaa oppimista tuetaan työskentelemällä yhdessä muiden kanssa ja kokemalla yhteisiä taide-elämyksiä. Kuvia tekemällä, tarkastelemalla ja toisten kanssa arvioimalla kehitetään kuvallista ajattelua ja taiteellista oppimista. Oman kuvallisen työskentelyn kautta opitaan käyttämään monipuolisesti tekniikoita, materiaaleja ja välineitä, syvennetään taiteen ja taidehistorian tuntemusta ja opitaan kuvan tulkintaa.

Sisällöt

Kuvallinen ilmaisu

  • piirustus, maalaus, grafiikka, keramiikka
  • kuvan sommittelua, värioppia, tilan kuvaamista
  • kuvataiteen eri tyylejä

Taiteen tuntemus

  • taiteen historiaa ja nykytaidetta
  • näyttely- ja museovierailuja, tutustumista taiteilijan työhön

Oma ympäristö, arkkitehtuuri ja muotoilu

  • arkkitehtuurin tyyleihin ja muotoiluun tutustumista
  • tilojen suunnittelua, pienoismallien rakentamista eri materiaaleista

Kuvaviestintä ja media

  • valokuvausta, videointia ja kuvankäsittelyä
  • kuvitusta, sarjakuvaa, kuvan ja sanan yhdistämistä
  • elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia

Kuvat

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu