Opiskeluhuoltolaki

Opiskeluhuolto koulussamme

Opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada maksutta opiskeluhuollon palveluita. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti myös ilman huoltajan suostumusta. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon.

Uudessa laissa painopistettä siirretään nykyistä enemmän yhteisölliseen ja ongelmia ehkäisevään työhön. Keskeisinä näkökulmina uudessa laissa ovat ennaltaehkäisevä yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä yksilökohtainen opiskeluhuolto. Opiskeluhuoltoa ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Kodin ja koulun yhteistyö on hyvinvoivan opiskeluyhteisön keskiössä.

Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto toimii tavoitteellisesti kohti hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä. Tätä tavoitetta kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista huolehtivien on edistettävä.

Yksilökohtainen oppilas- ja opiskelijahuolto pitää sisällään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan ja opiskelijan omat toivomukset on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaisesti.

Yksittäisen oppilaan ja opiskelijan asian käsittelemiseksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan tai opiskelijan suostumukseen. Mikäli oppilaalla tai opiskelijalla ei ole edellytyksiä arvioida itsenäisesti asian merkitystä, suostumuksen voi antaa myös huoltaja.

Oppilashuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarvittaessa koulu ohjaa nuoria ja heidän perheitään koulun ulkopuolisiin tukipalveluihin.

 

Rehtori Carita Jalasto on tavattavissa sopimuksen mukaan, puh. 09 777 110 11.

Apulaisrehtori Virpi Vatanen on tavattavissa sopimuksen mukaan, puh. 09 777 110 15.

Lukion apulaisrehtori Päivi Kousa on tavattavissa sopimuksen mukaan, puh. 09 777 110 19.

Kansainvälisten luokkien opinto-ohjaaja Auli Fagerström on tavattavissa sopimuksen mukaan, puh. 09 777 110 20.

Opinto-ohjaaja Tiina Öster on tavattavissa sopimuksen mukaan, puh. 045 279 1066.

Opinto-ohjaaja Marja Loukola on tavattavissa sopimuksen mukaan, puh. 045 279 1103.

Lukion opinto-ohjaaja Tero Hannila on tavattavissa sopimuksen mukaan, puh. 045 346 9152.

Kouluterveydenhoitaja Marketta Hyvärinen on tavattavissa maanantaista torstaihin klo 8.00 - 16.00 sekä perjantaisin klo 8.00 - 14.00, puh. 050 310 5548.

Koulukuraattori Anna-Maija Juutila on tavattavissa maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.00, puh 045 606 0341.

Koulupsykologi Terhi Rawlings on tavattavissa maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.00, puh. 045 346 9409.

Laaja-alaiset erityisopettajat Arja Markkanen (puh. 045 346 0602) ja Jenni Tanhuanpää (puh. 045 872 4285) ovat tavattavissa sopimuksen mukaan.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu