Taiteiden väliset kurssit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

TA2 Nykytaiteen keinoin (ennen nimellä KU5, Nykytaiteen työpaja)

Haluatko kokeilla uusia tapoja tehdä kuvaa ja tutustua nykytaiteeseen? Kiinnostaako näyttelyt ja taiteilijavierailut? Haluatko toteuttaa omia ideoitasi vapaasti ja rennosti?

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä  eri taiteenalojen ilmaisukeinoja käyttämällä ja soveltamalla. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Käsiteltävät teemat, sekä käytettävät välineet, tekniikat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallisten ja helsinkiläisten toimijoiden kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat tutustuminen nykytaiteen moninaisuuteen ja visuaalisiin alakulttuureihin sekä opiskelijoiden omiin kuvakulttuureihin.

Kurssisuoritus sisältyy kuvataiteen oppimäärään.

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla

Kiinnostaako blogit, vlogit, tubaus? Tai kenties performanssit ja flash mob? Haluatko vaikuttaa taiteellla ihmisten arkeen?

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi on kuvataiteen ja ilmaisutaidon yhteinen kurssi. Kurssin sisällöt nousevat vuosittain valittavasta aihekokonaisuudesta, ja ne pyritään kytkemään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kurssisuoritus sisältyy kuvataiteen oppimäärään.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu