Opinto-oppaan yleinen osa

Lukuvuoden 2017-2018 aikatauluja
Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2017
Syysloma vko 42 (16. - 20.10.2017)
Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2017
Joululoma 23.12.2017 - 7.1.2018
Kevätlukukausi 8.1.2018 - 2.6.2018
Talviloma viikko 8 (19. - 23.2.2018)
Pääsiäisloma 30.3. - 2.4.2018
Vappu ti 1.5.2018
Helatorstai 10.5.2018
Jaksot ja niiden päivämäärät
Jakso Arviointiviikko (kokeiden järjestys)
1. 10.8. - 2.10.2017 ma 25.9. - ma 2.10. (1+2,3,4,5,6,7+8)
2. 3.10. - 28.11.2017 ti 21.11. - ti 28.11. (1+2,3,4,5,7+8,6)
3. 29.11.2017 - 5.2.2018 ma 29.1. - ma 5.2. (1+2,3,4,5,6,7+8)
4. 6.2. - 9.4.2018 to 29.3. - ma 9.4. (1,2+3,4,5,6,7+8)
5. 10.4. - 2.6.2018 to 24.5. - to 31.5. (1+2,3,4,5,7+8,6)

HUOM! ABIEN 3. jakson kokeet (prelit) eivät noudata tässä kerrottua järjestystä!

Päivittäinen työskentelyaikataulu

kello maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai
8.15-9.30 1 3 8 6 2
9.40 (aamunavaus) - 11.00 2 8 4 1 5

11.35 - 12.50
(7.-8. lk)
11.05 - 11.35 &
12.05 - 12.50

(9.-10. lk)
11.05-11.50 & 12.20-12.50
(lukion 1. vsl)
11.10 - 12.25
(lukion 2., 3. ja 4.)

7 5 1 3 6
13.05-14.20 3 6 2 4 7
14.30-15.45 4 7   5 8

Ruokailut

Kello 11.00 - 11.35 Peruskoulun 7.-8. luokat
Kello 11.35 - 12.05 Peruskoulun 9.-10. luokat
Kello 11.50 - 12.20 Lukion 1. vuosiluokka
Kello 12.25 - 13.00 Lukion 2.-4. vuosiluokat

HUOM. Koulumme nettisivut uudistetaan kesän 2017 aikana. Tämä uudistus koskee sivuston kaikkea sisältöä, myös lukion opinto-opasta. Pahoittelemme mahdollisia puutteita nykyisessä sivustossamme uudistustyön aikana.

1. Lukio-opiskelu pähkinänkuoressa

Lukiossamme on kaksi opintolinjaa: valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa toteuttava Maunulan yhteiskoulun lukio ja matematiikan opetuksen erikoislukiolinja eli Helsingin matematiikkalukio. Matematiikkalukiolla on oma valtakunnallisesta lukion opetussuunnitelmasta poikkeava kurssitarjontansa.

Syksyllä 2015 ja sitä aikaisemmin lukio-opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat v. 2005 opetussuunnitelmaa. Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelijat noudattavat 1.8.2016 voimaan tulevaa opetussuunnitelmaa.

Lukio-opinnot rakentuvat kurssikokonaisuudesta, jonka opiskelija suunnittelee ja rakentaa opintojensa alussa. Osa kursseista on kaikille pakollisia, ja ensimmäinen lukiovuosi koostuukin pääasiassa oppiaineiden pakollisten kurssien suorittamisesta.

Maunulassa on erityisen laaja kurssitarjonta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, taideaineissa, äidinkielessä sekä liikunnassa. Tarjolla on myös yhdisteleviä kursseja kuten teemaopintokurssit. Oppiaineita valitessa kannattaa huomioida omat vahvuutensa, mielenkiintonsa, ylioppilaskirjoitussuunnitelmansa sekä jatko-opiskeluhaaveensa. Lukion opinto-ohjaaja Tero Hannila ja matematiikkalukion opinto-ohjaaja Tiina Öster ovat korvaamattomia apuja tällä saralla.

Saadakseen lukion päättötodistuksen sekä ylioppilastodistuksen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joihin sisältyvät kaikki pakollisiksi merkityt kurssit sekä itse valitut syventävät ja soveltavat kurssit. Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava valtakunnallinen ylioppilaskoe vähintään neljässä eri oppiaineessa. Kurssivalinnoissa pääsääntönä voi pitää, että yo-kirjoitusaineissa suoritetaan kaikki koulun tarjoamat kurssit.

Taito- ja taideaineissa on mahdollista suorittaa arvostettu lukiodiplomi. Sen suorittamisella on merkitystä paitsi opiskelijan oman osaamisen myös tulevien uravalintojen kannalta. Lukiodiplomin voi suorittaa musiikissa, kuvataiteessa, liikunnassa ja mediaosaamisessa. Lisää tietoa diplomeista löytyy koulun kotisivuilta.

Lukio suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa, mikä tarkoittaa, että yhtä vuotta kohden pitää suorittaa noin 30 kurssia. Opiskelemalla ahkerasti heti opintojen alusta alkaen opiskelija varmistaa, että lukion loppuun suorittaminen sujuu aikataulussa yllättävienkin tilanteiden sattuessa.

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista kukin kestää noin kuusi viikkoa. Yhdessä jaksossa voi suorittaa halutessaan jopa kahdeksan kurssia, mutta kuusi kurssia jaksoa kohden riittää 30 kurssin vuositahtiin. Jokaisen jakson päätteeksi on arviointiviikko, jonka aikana suoritetaan kurssikokeet tai muu kurssin arviointiin liittyvä työ.

Opiskelija laatii itse lukujärjestyksensä, jonka mukaan hän käy koulua. Jo ennen lukuvuotta tehdyt kurssivalinnat hajautetaan viiteen jaksoon niin, että syntyvä kokonaisuus täyttää opintotavoitteet. Kaikkia kursseja ei järjestetä jokaisessa jaksossa, joten lukujärjestyksiä laatiessa tulee kiinnittää huomio koko vuoden opiskelusuunnitelmaan. Ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille on laadittu syksyn ensimmäinen jakso valmiiksi.

2. wilma.edu.hel.fi

Koulussamme on käytössä Wilma-järjestelmä, johon sekä opiskelijat että alaikäisten opiskelijoiden vanhemmat saavat tunnukset. Niin poissaolot kuin niiden selvityksetkin merkitään Wilmaan, jossa niitä voi tarkastella koska tahansa. Wilman kautta voi myös lähettää viestejä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijan edellytetään seuraavan hänelle Wilman kautta lähetettäviä viestejä ja tiedotteita päivittäin.

3. Poissaolot

LL 25 §:

Opiskelijan velvollisuudet
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

4. Poissaolo oppitunnilta

Poissaolojen suhteen noudatetaan työelämän käytäntöjä. Lähtökohtana on, että kaikki poissaolot selvitetään Wilman kautta mahdollisimman pikaisesti. Runsaat poissaolot vaikuttavat kurssin arvosteluun negatiivisesti ja voivat johtaa kurssin keskeytymiseen. Periaate on, että poissaoloja saa olla korkeintaan neljä kurssia kohden: kolmesta selvittämättömästä poissaolosta seuraa 1. varoitus, neljästä poissaolosta 2. varoitus ja mahdollinen kurssin päättyminen.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden kohdalla poissaoloselvitys on pääsääntöisesti huoltajan Wilmoitse vahvistama selvitys, mutta voi tilanteesta riippuen olla muukin asiallinen selvitys.

Täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät lyhyet, alle kolmen päivän poissaolonsa Wilman kautta suoraan opettajalle. Pidemmistä poissaoloista pitää esittää lääkärintodistus tai muu varmenne.

Jos poissaolon syy on tiedossa etukäteen, tulee poissaolosta informoida etukäteen myös kurssiopettajaa. Wilma-viesti tai henkilökohtainen selvitys ovat parhaimmat tavat selvittää asia. Opettaja tai ryhmänohjaaja voi merkitä perustellut poissaolot Wilmaan jo ennen oppitunteja, jolloin niitä ei tarvitse selvittää jälkikäteen erikseen.

Mikäli opiskelija sairastuu, tulee sairastumisesta informoida kurssiopettajia mahdollisimman pikaisesti. Yli kolme päivää kestävästä poissaolosta pitää informoida myös ryhmänohjaajaa.

5. Poissaolo kokeesta

Sairastumisesta koeviikolla tulee ilmoittaa kurssiopettajalle viimeistään koepäivän aamuna Wilmoitse / sähköpostilla, jotta opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen.

Poissaolo kokeesta on mahdollista korvata uusintakoepäivänä tai kurssin opettajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Tämä edellyttää, että poissaolo on selvitetty. Uusintakoepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen.

6. Loma-anomukset

Lukiolaisella on vuodessa noin 13 viikkoa lomaa koulusta, joten lukuvuoden aikana ei ole suositeltavaa ottaa ylimääräisiä lomia. Jos perheellä on esim. pakollinen yhteinen meno, voi ryhmänohjaaja huoltajan / täysi-ikäisen opiskelijan anomuksesta myöntää enintään kolmen päivän loman. Yli kolmen päivän lomat anotaan kansliasta saatavalla lomakkeella tai wilmoitse lukion apulaisrehtorilta. Loman aikana opiskelija on velvollinen oma-aloitteisesti huolehtimaan opinnoista ja tehtävistä.

7. Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaaja Tero Hannila ja matematiikkalukion opinto-ohjaaja Tiina Öster ovat tavattavissa päivittäin opolassa. Opon huoneen ovessa on varauslista, josta opiskelija voi varata itsellensä henkilökohtaisen tapaamisajan. Opinto-ohjaaja auttaa kurssivalinnoissa, opintojen suunnittelussa sekä yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa.

Lukionsa aloittavat saavat ohjausta lukiokäytänteissä sekä kurssivalinnoissa. Ryhmänohjaaja sekä opinto-ohjaaja seuraavat opintojen etenemistä ja ohjaavat myös opiskelijan itsensä arvioimaan opiskelusuunnitelmansa toteutumista. Ensimmäiset omat lukujärjestykset tehdään ensimmäisen jakson lopussa opon ja ryhmänohjaajan avustuksella. Myös tutorit ovat paikalla neuvomassa.

Lukio-opintoihin sisältyy pakollinen opinto-ohjauksen kurssi, joka jakautuu kolmelle opintovuodelle (OPS 2005). Uuden, v. 2016 OPSin mukaan opiskelevilla on kaksi pakollista opinto-ohjauksen kurssia, joista ensimmäinen suoritetaan ensimmäisenä lukiovuotena.

Opinto-ohjaaja ylläpitää omaa palstaansa koulun nettisivuilla. Palstalla on opinto-ohjaajan aikataulut, opo-kursseihin liittyvät ajankohtaiset ohjeet sekä tietoa erilaisista erikoistapahtumista kuten messuista tai vierailuista.

www.mayk.fi/lukio/opo

8. Kurssiarviointi ja oppimäärän arviointi

Opiskelijan suorittamat kurssit arvioidaan jakson loputtua. Kurssin arvioinnin perusteena on työskentely kurssin aikana, mahdolliset välikokeet sekä yleensä kurssikoe. Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4 (=hylätty) – 10. Soveltavat kurssit voidaan arvioida myös suoritusmerkinnällä (S).

Opiskelija voidaan jättää arvioimatta, mikäli poissaoloissa on epäselvyyksiä tai opintoja on muuten laiminlyöty. Jos kurssilla kesken jääneitä töitä on mahdollista täydentää, arvioidaan kurssi osallistumismerkinnällä (O). Opiskelijan on täydennettävä keskeneräinen kurssi (= O-merkintä) viimeistään seuraavan jakson koeviikon aikana.

Opiskelijalla on oikeus arvosanaan 4 (=hylätty), jos poissaoloasiat ovat kunnossa ja kurssilla on työskennelty asianmukaisesti. Osallistuminen kurssikokeeseen on osa kurssisuoritusta. Arvosanalla 4 suoritettu kurssi lasketaan kurssisuoritukseksi, ja se oikeuttaa opiskelijan osallistumaan uusintakokeeseen.

Oppiaineen oppimäärällä tarkoitetaan kaikkia opiskelijan suorittamia kyseisen oppiaineen valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja. Kaikki suoritukset lasketaan, eikä mitään arviointimerkintää voi poistaa jälkikäteen. Kunkin oppiaineen oppimäärästä vähintään 2/3 on suoritettava hyväksytysti. Tästä seuraa, että opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (=4) enintään seuraavasti:

– aineen oppimäärä 1–2 kurssia, hylättyjä 0
– aineen oppimäärä 3–5 kurssia, hylättyjä 1
– aineen oppimäärä 6–8 kurssia, hylättyjä 2 jne.

Oppiaineessa ei kuitenkaan voi olla yli 3 hylättyä kurssia – vaikka kursseja olisi ko. aineessa yli 9. Opiskelijan ei yleensä ole järkevää mennä seuraavalle kurssille oppiaineessa, jossa hänella on jo maksimimäärä hylättyjä kursseja, vaan suorittaa ensin joku aikaisempi kurssi uudelleen hyväksytysti. Aineen opettaja osaa pulmatilanteessa neuvoa, miten kannattaa edetä.
Oppiaineen päättöarvosana määräytyy suoritettujen pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvon perusteella. Opettaja voi kuitenkin nostaa päättöarvosanaa numerolla, jos siihen on erityinen syy, kuten syventävillä ja soveltavilla kursseilla osoitettu näyttö tai korotustentti.

9. Arviointiviikko

Jokaisen jakson lopussa on arviointiviikko, jonka aikana suoritetaan kurssien kurssikokeet, yleensä yksi päivässä. Arviointiviikolla voi olla myös rästitehtävien tekemistä, tai esim. palautekeskusteluita. Arviointiviikon aikataulun saa noin viikkoa ennen arviointiviikon alkua koulun kotisivuilta: www.mayk.fi/tyo-ja-loma-ajat tai kouluisännän huoneen vierestä.

Arviointiviikolla ei ole muiden aineiden oppitunteja, mutta syksystä 2016 alkaen arviointiviikolla on taito-ja taideaineiden oppitunteja erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan. Kurssikokeet palautetaan erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan välitunneilla 4 eri päivänä reilu viikko arviointiviikon päättymisen jälkeen, ja koepalautus on osa kurssia eli opiskelijan velvollisuus on osallistua koepalautukseen.

10. Uusinta- ja korotustentit

Jos opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan tai pätevästä syystä ei voi osallistua kurssikokeeseen, hänellä on oikeus yhteen uusintaan. Uusintakoe on yleensä koepalautusta seuraavan viikon keskiviikkona klo 14.30-16.45, ja siihen on ilmoittauduttava Wilman kautta viimeistään edellisenä perjantaina. Jos opiskelija epäonnistuu uusinnassa, hänen on käytävä kurssi uudelleen. Jos opiskelija ilmoittautuu uusintaan ja ilman pätevää syytä jättää tulematta kokeeseen, hän menettää uusintaoikeutensa. Arvostelematta jätettyä kurssia ei voi suorittaa uusintakuulustelussa, eikä samalla uusintakerralla voi uusia kuin yhden kokeen. Edellytyksenä uusintaoikeuteen on poissaolojen selvittäminen. Jos opiskelija joutuu sairauden takia olemaan koeviikolla pois useammasta kuin yhdestä kokeesta, hän sopii rästikokeen suorittamisesta aina henkilökohtaisesti kurssin opettajan kanssa.

Hyväksytyn kurssiarvosanan voi halutessaan korottaa korotustentissä. Korotustentit pidetään toisessa ja viidennessä jaksossa, ja kussakin korotustilaisuudessa voi tenttiä yhden kurssin. Korotetun kurssin arvosanaksi tulee suorituksista parempi, ja kutakin kurssia voi korottaa vain kerran. Korotustenttiin ilmoittaudutaan kaavakkeella, jonka saa opolasta. Ilmoittautuminen toimitetaan opettajalle henkilökohtaisesti kaksi viikkoa ennen korotustenttiä, ja samalla sovitaan, milloin opettaja antaa opiskelijalle mahdolliset tenttiin valmistavat ennakkotehtävät, jotka opiskelija tuo mukanaan korotustenttiin. Lukuvuonna 2017-18 korotustentit ovat ke 15.11.2017 klo 14.30-16.45 ja ke 16.5.2017 klo 14.30-16.45.

Ennen kevään ylioppilaskirjoituksia abiturienteille järjestetään ylioppilaskirjoituksiin valmistavia preliminäärikokeita.

11. Lähdeaineiston käyttö

Jos opiskelija käyttää kurssitöissään tai teksteissään lähdeaineistoa, on lähteet ilmoitettava selkeästi viittauksin tai lähdeluettelossa. Tarvittaessa opettajat neuvovat lähteiden merkitsemisessä. Toisen henkilön tekstin tai muun työn käyttäminen omissa nimissään eli plagiointi rikkoo tekijänoikeuslakia, ja se on ehdottomasti kiellettyä.

12. Vilppi, lunttaaminen

Kaikenlainen vilppi / plagiointi, lunttaus tai edes vilpin mahdollistavien tarvikkeiden (mm. koetilanteessa mobiililaitteiden tai paperilappujen) hallussapito aiheuttaa ko. opintosuorituksen hylkäämisen ilman uusintaoikeutta. Vilppi johtaa suulliseen varoitukseen, ja vilpillisen toiminnan jatkuminen johtaa Lukiolain 26 § mukaisiin kurinpitotoimiin. Ylioppilaskirjoitusten suhteen on huomattava, että vilppi yo-kokeessa johtaa kokelaan kaikkien kyseisen kirjoituskerran suoritusten hylkäämiseen.

13. Itseopiskelu ja opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Oikeuden myöntää ja suoritusohjeet antaa asianomaisen oppiaineen opettaja. Itseopiskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on opiskelijan aiempi kiitettävä edistyminen oppiaineessa. Suositus on, että kussakin oppiaineessa olisi vain yksi itsenäisesti opiskeltu kurssi. Itsenäisestä suorituksesta ei voi antaa hylättyä arvosanaa, eikä siinä ole uusintaoikeutta, eli opiskelijan on saatava kurssikokeessa hyväksytty arvosana.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukio-opintojen pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Aikuis- ja kesälukioissa sekä kesäyliopistoissa suoritetut valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset kurssit hyväksytään vastaaviksi kursseiksi. Muut yliopistoissa, korkeakouluissa tai esimerkiksi ulkomailla opiskellut kurssit hyväksytään kurssisuorituksiksi soveltuvin osin.

Opiskelutodistuksen lisäksi opiskelijan on pyydettäessä näytettävä muualla suoritetuista opinnoista ko. opintomateriaali ja suoritettu tentti tai kurssikoe.

14. Ylioppilastutkinto

Lukion päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnossa menestyminen ei vaikuta lukion päättötodistukseen. Lukion päättötodistuksen voi saada myös opiskelija, joka saa ylioppilastutkinnossa hylätyn/hylättyjä arvosanoja. Sen sijaan ylioppilastutkintotodistusta ei voi saada, jos ei ole suorittanut vaadittua lukion oppimäärää eli vähintään 75 kurssia.

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta. Niistä vain äidinkielen koe / suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Äidinkielen kokeeseen sisältyy kaksi koetta: tekstitaidon koe ja esseekoe. Kolme muuta pakollista koettaan kokelas valitsee seuraavista neljästä: toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), vieraan kielen koe (englanti, saksa, venäjä, ranska jne.), reaalikoe ja matematiikan koe. Toisen kotimaisen kielen, ensimmäisen vieraan kielen ja matematiikan kokeista vähintään yhden on oltava A-tasoinen (pitkä).

Kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa myös yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Reaalikokeessa suoritettavia aineita ovat evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Yo-tutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kertaa tai ajallisesti hajautettuna. Koko tutkinto on kuitenkin kirjoitettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana, muutoin jo suoritetut kokeet mitätöityvät. Tästä syystä suosittelemme, että ensimmäistä kertaa yo-kokeeseen ilmoittautuvalla opiskelijalla olisi jo lähes kaikki lukion pakolliset kurssit suoritettuna/työn alla. Tutkintoa saa täydentää ja arvosanoja korottaa myöhemmillä tutkintokerroilla.

Saadakseen ylioppilastodistuksen kokelaan pitää saada hyväksytty arvosana kaikista pakollisista kokeista. Hylätty arvosana voi kuitenkin ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisesti kompensoitua muista hyväksytyistä kokeista saaduilla pisteillä.

Ylioppilastutkinto on maksullinen. Ylioppilastutkintomaksut sisältävät tutkintokerran perusmaksun ja kunkin kokeen maksun, joiden suuruudesta päättää vuosittain opetusministeriö. Opiskelija ei voi saada yo-tutkintotodistusta ennen tutkintomaksun suorittamista. Tällä hetkellä perusmaksu on 14 euroa ja koekohtainen maksu 28 euroa. Kirjoitusten ajankohdat sekä ilmoittautumisohjeet löydät netistä:

www.mayk.fi/lukio/yo-kirjoitukset
www.mayk.fi/lukio/opo
www.ylioppilastutkinto.fi

15. Opiskelijakunta

Koulumme näkyvin opiskelijatoiminta tapahtuu opiskelijakunnan hallituksessa. Opiskelijakunta tarkoittaa kaikkia lukion opiskelijoita, ja hallitus muodostuu heidän itse valitsemistaan aktiivisista toimijoista.

Opiskelijakunta on aktiivisesti mukana koulun päätöksenteossa. Opiskelijoiden näkemyksiä kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä.

Uusi opiskelijakunnan hallitus valitaan kalenterivuoden alussa opiskelijakunnan yleiskokouksessa. Tämä on opiskelijakunnan merkittävin tilaisuus, jossa käydään läpi väistyvän hallituksen toimintakertomus, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijakunnan sääntöihin ja valitaan vaalein uusi hallitus.

Puheenjohtajalla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa hallituksessa, mutta suuremmat projektit, kuten jouluinen puurojuhla, toteutetaan yhteisvoimin. Hallitus kokoontuu noin kerran viikossa, ja kaikki opiskelijakunnan jäsenet saavat osallistua kokouksiin. Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii suomen kielen opettaja Juha-Matti Tammela.

Lue lisää opiskelijakuntatoiminnasta sekä katso seuraavan kokouksen ajankohta:
www.mayk.fi/lukio/opiskelijakunta

16. Tutortoiminta

Jotta uusien lukiolaisten olisi mahdollisimman mukava aloittaa opiskelu uudessa ympäristössä, toimii koulussamme suuri joukko vapaaehtoisia opiskelijatutoreita, jotka ovat keväällä käyneet läpi erityisen tutorkoulutuksen.

Tutorit tutustuttavat tulokkaat koulun käytänteisiin sekä toisiin ihmisiin erilaisten leikkien ja tapahtumien avulla. Tähän kuuluvat muun muassa erilaiset tapahtumapäivät syyslukukaudella. Tutoreilta voi myös pyytää apua kouluarjen ongelmissa.

Lisää tietoa tutortoiminnasta saa suomen kielen opettaja Tiina Kokkoniemeltä sekä opinto-ohjaaja Tero Hannilalta.

17. Opintotuki ja opiskelija-alennukset

17 vuotta täyttäneelle päätoimiselle opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntäminen edellyttää, että päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opintotukea voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lähtien. Hakemuksen voi täyttää joko lomakemuodossa tai sähköisesti osoitteessa www.kela.fi. Koulun sivuilla on suora linkki Kelan sivuille kohtaan ”opiskelijan tuet”. Koulusihteeri tarkistaa hakemukset koulun osalta kansliassa, minkä jälkeen opiskelija toimittaa ne Kelaan.

17 vuotta täyttänyt opiskelija on oikeutettu pääkaupunkiseudun opiskelijamatkakorttiin. Saadakseen opiskelija-alennuksen opiskelijan tulee täyttää alennuslippuhakemus omalta osaltaan. Tämän jälkeen koulusihteeri täyttää oppilaitoksen kohdan. Opiskelija-alennus tulee voimaan matkakorttiin, kun opiskelija on käynyt aktivoimassa sen YTV:n tai HSL:n palvelupisteessä. Sekä opintotuki- että matkakorttihakemuksia saa kansliasta.

Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelija-alennukseen oikeuttavan opiskelijakortin voi ostaa Matkahuollon toimipaikoista sekä lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Kortin saa myös VR:n lipunmyynneistä. Opiskelijakorttia varten tarvitaan yksi passikuva sekä Matkahuollon ja VR:n yhteinen opiskelijatodistus, jonka voi tulostaa tai pyytää Matkahuollon toimipaikoista. Opiskelijakorttiin tulee vuosittain hankkia uusi lukukausi- tai lukuvuositarra. Tarrojen myynti alkaa elokuussa. Opiskelijatodistus täytetään, minkä jälkeen siihen pyydetään varmennus oppilaitoksen kansliasta.

18. Opiskelijahuolto

Koulumme opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, opinto-ohjaajat sekä erityisopettaja. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu ennalta sovitusti.

Opiskelijahuollon tehtävänä on seurata opintojen etenemistä sekä muun muassa etsiä ratkaisuja esim. oppimis-, motivaatio-, terveys- ja sopeutumisvaikeuksiin sekä erilaisiin kiusaamis-, väkivalta- ja muihin ristiriitatilanteisiin. Tavoitteena on, että jokainen lukiomme opiskelija suorittaa opintonsa menestyksellisesti ja saa hyvät valmiudet myöhempää elämää varten.

Opiskelijahuoltotyötä tehdään yhteistyössä opiskelijan itsensä ja alle 18-vuotiaiden kohdalla myös heidän huoltajiensa kanssa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan koulun ulkopuolisiin tukipalveluihin.

Opiskelijahuollon yhteystietoja:

Rehtori Carita Jalasto on tavattavissa sopimuksen mukaan, p. 09 777 110 11
Apulaisrehtori Päivi Kousa on tavattavissa sopimuksen mukaan, p. 09 777 110 19
Opinto-ohjaaja Tero Hannila on tavattavissa sopimuksen mukaan, p. 045 346 9152
Matematiikkalukion opinto-ohjaaja Tiina Öster on tavattavissa sopimuksen mukaan, p. 045 279 1066
Kouluterveydenhoitaja Marketta Hyvärinen on tavattavissa maanantaista torstaihin klo 8.00 – 16.00 sekä perjantaisin klo 8.00 – 14.00, p. 050 310 5548
Koulukuraattori Anna-Maija Juutila on tavattavissa maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.00, p. 045 606 0341
Koulupsykologi Terhi Rawlings on tavattavissa maanantaista torstaihin klo 8.00 – 16.00, ja perjantaisin klo 8. 00 – 12.00, p. 045 3469 409
Lukion erityisopettaja Sini-Tuisku Löhönen on tavattavissa sopimuksen mukaan, p. 045 346 9534

19. Lukion painotukset

Lukion opetussuunnitelma tarjoaa paljon valinnanvaraa. Pakollisten kurssien suorittamisen jälkeen opiskelija voi painottaa opintoja itseään kiinnostaviin oppiaineisiin. Matemaattispainotteisen linjan lisäksi koulussamme on kolme painotusainekokonaisuutta. Jo lukio-opintojen alussa voi valita jonkin näistä oppimispoluista.

Liikuntapainotus

Lukion liikunnassa on paljon liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneita opiskelijoita. Liikuntakursseja on tarjolla yhteensä 11. Monipuolisilla perusliikuntakursseilla tutustumme perinteisten lajien lisäksi uusiin lajeihin. Tuntien puitteissa on myös mahdollisuus osittaiseen oman lajin harjoittamiseen.

Yleis- ja matematiikkalukion oppilaat voivat käydä lukiota liikuntapainotteisesti. Lisäkurssit on tarkoitettu kaikille urheilusta ja liikunnasta kiinnostuneille tavallisille, iloisille liikkujille. Tarjolla on mm. maila- ja pallopelit -kursseja, vanhat tanssit -kurssi, virkisty liikunnasta -kurssi, salibandykurssi (koulun sisäinen sählyliigasarja), kuntosalikurssi ja liikuntadiplomikurssi. Liikunnan tarkoitus on tukea ja täydentää lukion muuta opiskelua.

Lisätty liikunnan opetus:

  • syvennetään eri lajien tietoja ja taitoja
  • tutustutaan uusiin lajeihin
  • osallistutaan monipuolisesti kilpailuihin ja oppilasurheilutoimintaan
  • tarjotaan hyvä ja monipuolinen taitopohja jatko-opiskelua ja elämää varten
  • tuetaan oman lajin löytämistä ja sen harjoittelua

Oppilasurheilutoiminta

Lukion liikunnassa osallistumme monipuolisesti koulujenväliseen oppilasurheiluun. Suosituimmat lajit ovat olleet jalka-, kaukalo- ja koripallo sekä salibandy. Yksilölajeissa osallistujia on ollut mm. golfissa, uinnissa ja sulkapallossa.

Liikuntapaikat

Koulullamme on kaksi liikuntasalia. Isossa liikuntasalissa voidaan harrastaa mm. kori-, lento-, käsi-, jalka- ja sulkapalloa (5 kenttää) sekä salibandyä. Kunto- ja voimistelusalissa on hyvät kuntosalivälineet. Se soveltuu myös erinomaisesti musiikkiliikunnan, tanssin (peiliseinä) ja voimistelun harjoitteluun.

Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan liikuntahallin monipuoliset liikuntapaikat ovat välittömässä koulun läheisyydessä. Oulunkylän urheilupuisto on myös aktiivisessa käytössä. Lisäksi käymme erikoislajeissa tutustumassa Helsingin eri liikuntapaikkoihin.

Luonnontiedepainotus (science)

Luonnontieteellisiä aineita ovat biologia, maantiede, kemia, fysiikka ja tähtitiede. Opiskelija voi valita kursseja yhdestä tai useammasta oppiaineesta ja muodostaa niistä haluamansa opintokokonaisuuden. Aineiden laajat kurssivalikoimat ja monipuoliset työtavat motivoivat opiskeluun ja ohjaavat luonnontieteellisen ajattelutavan kehittymiseen. Koulussamme tuetaan myös kestävän kehityksen periaatteita.

Strada - median, kulttuurin ja taiteen linja

Strada tarjoaa suunnan taiteeseen, mediaan ja kulttuuriin. Strada kokoaa yhteen eri oppiaineitten syventäviä ja soveltavia kursseja ja tarjoaa lisäksi omiakin vaihtoehtoja. Stradalla ei ole pääsykoetta, eikä sitä ole sidottu jaksoihin. Jos opiskelija haluaa tehdä kokonaisuuden, kursseja pitää valita vähintään 12, joista yksi on lopputyö tai projekti. Taulukosta (alla) näet, mitkä kaikki kurssit voivat olla osa Stradaa. Suoritettuasi kokonaisuuden, saat hienon todistuksen.

Stradan omia osakursseja ovat Stradan torstai noin kerran kuussa ja keväällä kulttuurimatka tai -leiri, joka on itsessään puolikkaan tai yhden kurssin mittainen. Stradalla on oma blogi, jonne halukkaat pääsevät kirjoittamaan, ja ahkerimmat voivat saada osasuorituksen blogityöstä. Puolivuosittain on vaihtuvat teemat vähän sen mukaan, mitä kiinnostavaa on aina ilmassa ja mikä on ajankohtaista. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan sisältöä ja vaikuttamaan siihen. Opiskelijoiden omat kiinnostuksen kohteet otetaan ehdottomasti huomioon, ja niitä pääsee toteuttamaan. Stradan matkassa löytyy varmasti aina uutta ja mielenkiintoista!

Taulukosta näet, mitkä kurssit liittyvät Strada - taiteen, median ja kulttuurin kokonaisuuteen. Jokeri-kurssi tarkoittaa kurssia, jonka voi itse valita kokonaisuuden osaksi minkä tahansa oppiaineen kursseista, kun se vain sopii kokonaisuuteen.

 

oppiaine kurssitunnus
suomen kieli ja kirjallisuus ÄI7, ÄI10, ÄI11
kielet ENA11, EAB39, kulttuuri ja mediat -kurssi, kansainvälinen toiminta
musiikki MU3, MU4, MU6, MU7, MU8
kuvataide KU3, KU4, KU5, KU6, KU7
media media 1
ilmaisutaito IT1, IT2
teemaopinnot TO1, TO2, TO3
lukiodiplomit KULD, MELD, MULD
taiteiden väliset kurssit TA1, TA2, TA3
Stradan omat media 2 (osasuoritukset, esim. Stradan torstait), media 3 (matka tai leiri)

20. Teemaopinnot

Lukion uudessa opintosuunnitelmassa teemaopintoja on 3 kurssia: TO1, TO2 ja TO3. Opetussuunnitelman astuessa voimaan elokuussa 2016 tarjoamme neljää eri vaihtoehtoa kurssiksi TO1. Kurssit toteutetaan, jos ilmoittautujia on tarpeeksi. Huom. opiskelija voi suorittaa kurssin TO1 vain kerran. TO1-kurssit ovat ensisijaisesti lukion aloittavia opiskelijoita varten, mutta jos tilaa jää, mukaan otetaan myös vanhempia lukiolaisia.

Valitse näistä:

21. Järjestyssäännöt

 

1. Järjestyssäännöt on laadittu lukion ja peruskoulun oppilaskuntien sekä koulun opettajien ja rehtoreiden yhteistyönä ja hyväksytty Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion johtokunnassa 11.5.2010.

2. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön häiriötön sujuminen sekä edistää koko kouluyhteisön turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

3. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä toimissa ja tilaisuuksissa.

4. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion oppilaita ja opiskelijoita.

5. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää peruskoulun oppilasta tai lukion opiskelijaa voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla.

Päivittäinen työskentely

6. Peruskoulun oppilaan ja lukion opiskelijan on tehtävä työnsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan. Opiskelutarvikkeet, kuten kirjat ja kirjoitusvälineet, on pidettävä mukana.

7.Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja tarvittaessa pyydettävä aikuisia apuun kiusaamista tai muita ongelmia kohdatessaan.

8.Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on varjeltava sekä muiden että koulun omaisuutta. Työympäristö on pidettävä siistinä. Roskat on laitettava roska-astioihin.

9.Arvoesineiden, rahan, kännyköiden ja muun koulutyöhön kuulumattoman omaisuuden tuominen kouluun on sallittua ainoastaan omalla ja vanhempien vastuulla. Musiikkilaitteita, kännyköitä ym. ei saa käyttää oppitunneilla eikä muissa koulun tilaisuuksissa.

10. Oppilas/opiskelija on vastuussa koulun ja muiden omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta. Mikäli koulun tai jonkun kouluyhteisön jäsenen omaisuus vahingoittuu, oppilas/opiskelija on velvollinen ilmoittamaan asiasta henkilökunnalle ja asianomaiselle, jota asia koskee.

11. Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan hyväksyttyä työjärjestystä. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina.

12. Välitunnit saa viettää joko sisällä tai ulkona. Peruskoulun oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta ilman lupaa.

13. Ruokailussa pitää käyttäytyä hyvien ruokatapojen mukaisesti. Oppilaat/opiskelijat ruokailevat heille ilmoitettuna ruoka-aikana. Yleistä viihtyvyyttä ja ruokarauhaa on kunnioitettava. Ruokala on pidettävä siistinä ja jokaisen on siivottava omat jälkensä pois pöydästä.

14. Oppitunneilla syöminen sekä virvoitusjuomien, makeisten ja välipalaruokien tuominen oppitunneille on kiellettyä.

15. Polkupyörät, mopot, autot ja muut kulkuvälineet on pysäköitävä asianmukaisesti. Piha-alueella on otettava huomioon muut kulkijat ja noudatettava erityistä varovaisuutta ja liikenneturvallisuutta.

16. Tupakointi sekä tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

17. Painotuotteiden tai tiedotusten jakaminen, julisteiden kiinnittäminen ja keskusradiossa kuuluttaminen on sallittua ainoastaan asianomaisen opettajan tai rehtorin luvalla.

18. Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn ja ennen kaikkea lukiolaisten opiskelukäyttöön. Kirjaston käytössä noudatetaan siitä erikseen annettuja ohjeita.

Poissaolot

19. Muusta kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan 1 – 3 oppitunnin poissaoloon voi myöntää kyseisen aineen opettaja. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja. Pitempiin poissaoloihin lupa anotaan rehtorilta.

20. Poissaoloista, joihin oppilas ei ole ennalta saanut lupaa, on toimitettava kirjallinen selvitys. Peruskoululaisen ja alaikäisen lukiolaisen poissaoloselvityksen varmentaa huoltaja. Täysi-ikäinen lukiolainen selvittää poissaolonsa asianmukaisesti itse. Yli kolmen päivän poissaoloista on ilmoitettava luokanvalvojalle tai ryhmänohjaajalle jo poissaolon aikana.

21. Jos peruskoulun oppilas sairastuu koulupäivän aikana, on lupa kotiinlähtöön haettava terveydenhoitajalta, luokanvalvojalta tai rehtoreilta. Luvan voi antaa myös asianomainen opettaja.

22. Runsaat tai selvittämättömät poissaolot vaikuttavat lukio-opiskelijan kurssiarvosanaan. Poissaolot voivat johtaa myös ko. kurssin keskeytymiseen.

Lopuksi

23. Järjestyssääntöjä täydennetään vuosittain jaettavilla käytännön ohjeilla eri menettelytavoista.

24. Muilta osin noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja asetuksia.

22. Lukion opettajat

Tero Hannila Op
Teppo Harju Fy
Susanna Holopainen En
Leila Jokela Hi
Anna Kairema Ma
Heli Kakkola Lit
Satu Kelo-Rakkolainen Ke
Johanna Kilpi-Lindner Mu
Tiina Kokkoniemi Ai
Päivi Kousa En
Sampsa Kurvinen Ma
Anne Lempiäinen Ve
Tuija Leppämäki Su2
Sini-Tuisku Löhönen Eo
Elisa Mehtälä Bi
Kata Melajärvi Ai
Leena Mikkilä-Huttunen Uo
Liisa Mäkelä Ge
Ritva Pulkkinen Ru, ra
Johanna Raiskio Ru, ps
Paula Reinikkala Bi, ge, te
Tomi Riikonen Yh
Juha Saarinen Lip
Päivi Seiskari Ku
Tanja Semeri Ma
Petra Streng Ku, it, med
Juha-Matti Tammela Ai
Henna Tamminen En, sa
Ville Tilvis Ma, fy
Maija Vanhanen En, esp
Anneli Varja-Raninen Ue, fi
Kaj Veckman Et
Tiina Öster Op

23. Ryhmänohjaajat (lukuvuosi 2016-2017)

1a Leila Jokela
1b Paula Reinikkala
1c Tomi Riikonen
1m Ville Tilvis

2a Maija Vanhanen
2b Henna Tamminen
2c Ritva Pulkkinen
2m Teppo Harju

3a Satu Kelo-Rakkolainen
3b Tiina Kokkoniemi
3c Tanja Semeri
3-4m Anna Kairema

4a Anneli Varja-Raninen

24. Koulun yhteystiedot

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki

puhelin (kanslia) 09-777 110 12
telefax 09-724 3648
kotisivut www.mayk.fi
Facebook facebook.com/MaykHelMa

Koulun puhelimet:

rehtori Carita Jalasto 09-777 110 11
apulaisrehtori Päivi Kousa 09-777 110 19
vararehtori Terhi Olkkonen 09-777 110 25
kanslia 09-777 110 12
taloussihteeri 09-777 110 14
opettajat 09-777 110 13
lukion opo Tero Hannila 045 346 9152
matikkalukion opo Tiina Öster 045 279 1066
erityisop. Sini-Tuisku Löhönen 045 3469534
koulupsykologi (ma–pe) 045 346 9409
koulukuraattori (ma–pe) 09-777 110 21
koululääkäri 09-777 110 22
kouluterveydenhoitaja 09-777 110 22
ruokala 09-777 110 17
kouluisäntä 09-777 110 16

opettajien sähköpostit etunimi.sukunimi@mayk.fi

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu