Kotitiedote 2016-2017

(Kotitiedote tullaan päivittämään syksyn 2017 aikana uuden lukuvuoden alettua.)

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tämän vuoden yhdeksi pääteemaksi nousee nuoria ja koko kouluyhteisöä koskettava Yhteisöllinen hyvinvointi, jota työstetään erilaisin yhteisin tempauksin luokanohjaajien tunneilla sekä koulun teemapäivissä. Nuorten äänen kuuleminen, suvaitsevaisuuteen kasvaminen sekä oman oppimisen rakentuminen ovat teemoja, joita tänä vuonna tuomme esille.

Uuden opetussuunnitelman myötä jokaisella luokka-asteella toteutetaan lukuvuoden aikana kaksi monialaista opintokokonaisuutta. Toisen teema liittyy hyvinvointiin ja toinen on enemmän sidoksissa pedagogisiin sisältöihin.

Kalenteriin on merkitty yhteisiä iltoja luokkatasoittain, ne on tarkoitettu sekä nuorille että huoltajille. Toivomme näihin iltoihin runsasta osanottoa.

Toivotamme koulun henkilökunnan puolesta kaikille antoisaa kouluvuotta!

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu