Yleiset tiedeopinnot

Pakolliset kurssit

Seminaari (TI1)

Seminaarikurssilla opiskellaan akateemisia työskentelytapoja. Ohjelmassa on tieteellistä kirjoittamista ja tutkielmien hiontaa. Jokainen opiskelija pitää vuorollaan tieteellisen seminaariesitelmän, jonka aihe on yleensä sama kuin tutkielmalla.

Kurssin ensimmäinen osa (tutkielmien aiheiden valinta) on toisen luokiovuoden keväällä ja jälkimmäinen osa kolmannen vuoden syksyllä.

Tutkielma (TI2)

Tutkielma on itsenäinen kirjallinen tutkimusraportti vapaavalintaisesta tieteellisestä aiheesta. Opiskelija tekee tutkimuksensa ohjaavan opettajan avustuksella. Tutkielman teko aloitetaan yleensä toisen lukiovuoden keväällä, jolloin valitaan aihe. Työt valmistuvat kolmannen vuoden jouluksi. Tutkielman laajuudesta riippuen suorituksen laajuus voi olla yksi tai kaksi kurssia.

Soveltavat kurssit

Vierailuluennot (TI3)

Opiskelija voi osallistua tieteellisille luennoille yliopistoilla tai yleisötilaisuuksissa, kuten esimerkiksi Tieteen päivillä. Osallistumiset kerätään erilliseen vihkoon. Kurssisuoritus myönnetään, kun luentoja on kasassa vaadittu määrä.
 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu