Matematiikkalukion tuntijako

Allaoleva taulukko näyttää kaikkien oppiaineiden pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit. Yleislukiolle on oma tuntijakonsa.

Eroavaisuudet valtakunnallisesta tuntijaosta on merkitty punaisella. Suluissa valtakunnallinen kurssimäärä.

  Pakolliset Syventävät Soveltavat
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 4 2
Suomi toisena kielenä 6 2+  
       
Kielet      
  A-kieli (EN, RU, RA, SA, VE) 6 2 1
  B1-kieli (RU) 5 2 1
  B2-kieli (RA, SA, ESP)   8  
  B3-kieli (RA, SA, ESP)   8  
  B3-kieli (VE)   3  
       
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet    
  Matematiikka 14 11+ 6+
  Tiedeopinnot 2    
  Tietotekniikka   8  
  Fysiikka 3 (1) 6 (8) 3
  Kemia 2 (1) 3 (4) 4
  Biologia 2 3 6
  Maantiede 2 2 3
  Tähtitiede   2  
  Luonnontieteitä englanniksi     2+
       
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet    
  Uskonto TAI 2 (3) 3 (2) 2
  Elämänkatsomustieto 2 (3) 3 (2)  
  Filosofia 1 3  
  Psykologia 1 5 3
  Historia 2 (4) 4 (2)  
  Yhteiskuntaoppi 1 (2) 3 (2)  
       
Taito- ja taideaineet    
  Musiikki 1 (1-2) 4 (3) 4
  Kuvataide 1 (1-2) 4 (3) 4
  Liikunta 1 (2) 6 (5) 3
       
Terveystieto 1 2  
Opinto-ohjaus 1 1  
       
Muita koulukohtaisia kursseja    
  Ilmaisutaito     2+
  Liikennekasvatus     1
  Kansainvälisyyskurssi     1
  Oppilaskunta- ja tutortoiminta     2
  Vuosittain sovittavat kurssit     1+
  Media     2
       
Pakollisia kursseja yhteensä 53 (51)*    
Syventäviä kursseja vähintään 10    
Kursseja yhteensä 75 tai enemmän  

* Opiskelijan on suoritettava vähintään 12 kurssia opetussuunnitelmassa määriteltyjä matemaattis-luonnontieteellisiä aineita valitsemalla matemaattis-luonnontieteellisten aineiden pakollisten kurssien lisäksi vähintään neljä syventävää tai soveltavaa kurssia matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Tällöin opiskelija on oikeutettu vähentämään kahdeksan kurssia muista pakollisista aineista. Kuitenkin opiskelijan tulee suorittaa vähintään puolet jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista. Vapautus ei koske niitä aineita, jotka opiskelija kirjoittaa ylioppilastutkinnossa.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu