Lukion tuntijako 2004 (vanha OPS = lukion 3. ja 4. vuosikurssit)

Allaoleva taulukko näyttää kaikkien oppiaineiden pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit. Matematiikkalukiolle on oma tuntijakonsa.

  Pakolliset Syventävät Soveltavat
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 4 2
Suomi toisena kielenä 6 2+  
 
Kielet
  A-kieli (EN, RU, RA, SA, VE) 6 2 1
  B1-kieli (RU) 5 2 1
  B2-kieli (RA, SA, ESP)   8  
  B3-kieli (RA, SA, ESP)   8  
  B3-kieli (VE)   3  
 
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
  Pitkä matematiikka 10 7+  
  Lyhyt matematiikka 6 3+  
  Tietotekniikka   8  
  Fysiikka 1 8 3
  Kemia 1 4 4
  Biologia 2 3 6
  Maantiede 2 2 3
  Tähtitiede   2  
  Luonnontieteitä englanniksi     2+
 
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet
  Uskonto TAI 3 2 2
  Elämänkatsomustieto 3 2  
  Filosofia 1 3  
  Psykologia 1 5 3
  Historia 4 2  
  Yhteiskuntaoppi 2 2  
 
Taito- ja taideaineet
  Musiikki 1 - 2 3 4
  Kuvataide 1 - 2 3 4
  Liikunta 2 5 3
 
Terveystieto 1 2  
Opinto-ohjaus 1 1  
 
Muita koulukohtaisia kursseja
  Ilmaisutaito     2+
  Liikennekasvatus     1
  Kansainvälisyyskurssi     1
  Oppilaskunta- ja tutortoiminta     2
  Vuosittain sovittavat kurssit     1+
  Media     2
 
Pakollisia kursseja yhteensä 47 - 51
Syventäviä kursseja vähintään 10
Kursseja yhteensä 75 tai enemmän

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu