Tähtitiede

Kaikki kurssit ovat soveltavia. Arvostelussa voidaan käyttää numeroarviointia tai suoritusmerkintää.

Tähtitietoa (TÄ 1)

Maailmankaikkeus (ei sisällä matemaattista osuutta).

Tähtitiede (TÄ 2)

Kurssilla tutustutaan tähtitaivaaseen, tähtien ja planeettojen näkymiseen ja opetellaan lukemaan tähtikarttaa. Perehdytään Auringon näennäiseen vuorokautiseen ja vuotuiseen liikkeeseen. Tehdään paikanmääritys Auringon avulla ja selvitetään Auringon nousu- ja laskuaikojen laskemista. Tarkastellaan Kuun liikettä ja pimennyksiä, aurinkokunnan mekaniikkaa ja planeettojen fysikaalisia olosuh-teita. Selvitetään tähtien etäisyyden määrittämistä ja tähtien energiantuotantoa. Kurssi ei edellytä esitietoja tähtitieteestä. 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu