Opiskelijakunta- ja tutortoiminta

Aktiivisesta toiminnasta lukion oppilaskunnassa tai ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tutorinan toimimisesta on mahdollista saada kurssisuoritus (S).
Merkinnän antaa lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja tai lukion opinto-ohjaaja. Työskentelyyn liittyy koulutusjakso.

Opiskelijakunta

Koulumme näkyvin opiskelijatoiminta tapahtuu opiskelijakunnan hallituksessa. Opiskelijakunta tarkoittaa kaikkia lukion opiskelijoita, ja hallitus muodostuu heidän itse valitsemistaan aktiivisista toimijoista.

Opiskelijakunta on aktiivisesti mukana koulun päätöksenteossa. Opiskelijoiden näkemyksiä kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä.

Uusi opiskelijakunnan hallitus valitaan kalenterivuoden alussa opiskelijakunnan yleiskokouksessa. Tämä on opiskelijakunnan merkittävin tilaisuus, jossa käydään läpi väistyvän hallituksen toimintakertomus, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijakunnan sääntöihin ja valitaan vaalein uusi hallitus.

Puheenjohtajalla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa hallituksessa, mutta suuremmat projektit, kuten jouluinen puurojuhla, toteutetaan yhteisvoimin. Hallitus kokoontuu noin kerran viikossa, ja kaikki opiskelijakunnan jäsenet saavat osallistua kokouksiin.
Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii suomen kielen opettaja Juha-Matti Tammela.

Lue lisää opiskelijakuntatoiminnasta sekä katso seuraavan kokouksen ajankohta:
www.mayk.fi/lukio/opiskelijakunta

Tutortoiminta

Jotta uusien lukiolaisten olisi mahdollisimman mukava aloittaa opiskelu uudessa ympäristössä, toimii koulussamme suuri joukko vapaaehtoisia opiskelijatutoreita, jotka ovat keväällä käyneet läpi erityisen tutorkoulutuksen.

Tutorit tutustuttavat tulokkaat koulun käytänteisiin sekä toisiin ihmisiin erilaisten leikkien ja tapahtumien avulla. Tähän kuuluvat muun muassa erilaiset tapahtumapäivät syyslukukaudella. Tutoreilta voi myös pyytää apua kouluarjen ongelmissa.

Lisää tietoa tutortoiminnasta saa suomen kielen opettaja Tiina Kokkoniemeltä sekä opinto-ohjaaja Tero Hannilalta.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu