Musiikki

Yleislukiossa on pakollisia kursseja joko kaksi musiikin ja yksi kuvataiteen kurssi tai yksi musiikin ja kaksi kuvataiteen kurssia. Matematiikkalukiossa pakollisia on yksi kurssi kumpaakin taideainetta.

Pakolliset kurssit

Musiikki ja minä (MU1)

Tavoitteellista musiikki-ilmaisua; laulukokonaisuuksia yhdistettynä soitintaustoihin. Pyritään moniäänisyyteen ja soolo-osuuksien käyttöön sekä laulussa että soittimissa. Kurssiohjelmisto hallitaan kurssin päätyttyä laulaen tai soittaen mahdollisimman paljon ulkoa. Tuntikuuntelut, joilla jokainen opiskelija esittelee ryhmälleen omaa musiikinkuuntelumaailmaansa alustuksin. Musiikinkuunteluohjelmisto aika- ja tyylikausilta.

Moniääninen Suomi (MU2)

Tavoitteellista musiikki-ilmaisua; laulukokonaisuuksia yhdistettynä soitintaustoihin, pääpaino suo-malaisessa ohjelmistossa. Oppilaiden tuntikuuntelut alustuksin jatkuvat kautta kurssien. Edellä esitellyt oppilastyövaihtoehdot jatkuvat kautta kurssien. Integrointitehtävä kuvataiteeseen; vapaavalin-taisesta ohjelmiston tai kuuntelun tehtävästä kuvallista tulkintaa.

Syventävät kurssit

Ovet auki musiikille (MU3 , MU4 ja MU5)

Musiikki-ilmaisua laulaen ja/tai soittaen edellisten kurssien tapaan. Ohjelmistossa suomalaista mu-siikkia (tango, humppa, laulelma), kansainvälistä musiikkia sekä elokuva- ja musikaalisävelmiä eri vuosikymmeniltä. Opiskelijoiden tuntikuuntelut alustuksin jatkuvat kautta kurssien kuten oppilastyöt. Musiikinkuunteluaiheita populaari-, suomi pop/rock-, jazz- sekä klassisesta musiikista. Sovi-tusten vertailevaa kuuntelua. Integraatiotehtävä musiikki-kuvataide vapaavalintaisesta musiikin tehtävästä.

Esittävät kurssit (MU6, MU7, MU8 ja MU9)

Kullakin vuosiryhmällä on esitysryhmä, joka koostuu laulajista ja soittajista, jotka valitaan musiikkiluokkalaisista tai laulu/soittotestin perusteella. He esiintyvät osana koulun muuta musiikkitoimintaa (kuoro, orkesteri, bändit), omana pienryhmänään tai soolotyötä tehden. Esittäviä kursseja voivat hyödyntää esim. musiikkiluokan käyneet opiskelijat ja muut musiikin tekemisestä ja esiintymiskou-lutuksesta kiinnostuneet musikaaliset nuoret. Esittävän musiikin suorittaneet saavat ylioppilastodistuksen yhteydessä erillisen esittävän musiikin todistuksen. Esittäviä kursseja voi suorittaa myös oman sävellystyön kautta. Kurssien päätteeksi voi opiskelija suorittaa musiikin diplomin, joka on korkein ja arvostetuin koulussa suoritettava näyte musiikillisista taidoista ja kypsyneisyydestä. Kuorokurssi MU 6, Orkesterikurssi MU 7, Soolotyö- ja pienryhmäkurssi MU 8 ja Musiikin diplomikurssi MU 9.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu