Liikunta

Pojat

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdolli-suus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti. Kurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee korostaa liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus ryhmiä muodostettaessa.

Taitoa ja kuntoa (LP 1)

Fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu eri muodoissaan, tanssi eri muodoissaan, talviliikunta, uinti ja vesipelastus, yleisurheilu, suunnistus ja luontoliikunta.

Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LP 2)

Fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu eri muodoissaan, tanssi eri muodoissaan, talviliikunta, kuntouinti ja vesiliikunta, luontoliikunta, jokin uusi liikuntalaji.

Syventävät kurssit

Virkisty liikunnasta I (LP 3)

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Virkisty liikunnasta II (LP 4)

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Kuntoliikunta (LP 5)

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opiskelijat voivat laatia oman henkilökohtaisen liikunta-suunnitelman kurssille, joka toteutetaan joko itsenäisesti tai ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Soveltavat kurssit

Maila- ja pallopelit I (LP 6)

Kurssin tavoitteena on kehittää eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Maila- ja pallopelit II (LP 7)

Kurssin tavoitteena on kehittää eri maila- ja pallopelien tietoja, taitoja ja harrastuneisuutta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Yhdessä liikkuen/ vanhat tanssit (LP 8)

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältö on vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta.

Harrasteliikunnankurssi I (LP 9)

Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin voi suorittaa osallistumalla esim. oppilasurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, projektiliikuntaan ja toimitsija ja tuomaritehtäviin.

Harrasteliikunnankurssi II (LP 10)

Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin voi suorittaa osallistumalla esim. oppilasurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, projektiliikuntaan ja toimitsija ja tuomaritehtäviin.

Liikunnan diplomikurssi (LP 11)

Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Kurssiin kuuluu viisi osa-aluetta, liikuntakykyisyys, liikunta-tiedot (tutkielma), erityisosaaminen (taidot arvioidaan näytön perusteella opiskelijan valitsemassa lajissa), harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä portfolio, jossa opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan.

Tytöt

Pakolliset kurssit

Taitoa ja kuntoa (LT 1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen peri-aatteet ja toimii terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi. Kurssilla syvennetään jo opittuja liikuntataitoja monipuolisesti ja mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uusiin liikuntalajeihin. Kes-keisenä sisältönä monipuolinen fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulko-palloilu, mailapelit, musiikkiliikunta ja tanssi, talviliikunta, uinti ja vesipelastus, yleisurheilu, suunnistus ja luontoliikunta.

Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LT 2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilökohtaisen terveyttä edistävän liikunnan merkityksen ja oppii vastuulliseen toimintaan yksin ja ryhmässä. Keskeisenä sisältönä vrt. LT 1. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uusiin liikuntalajeihin.

Syventävät kurssit

Virkisty liikunnasta I (LT 3)

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Virkisty liikunnasta II (LT 4)

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Kuntoliikunta (LT 5)

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opiskelijat voivat laatia oman henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan joko itsenäisesti tai ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Soveltavat kurssit

Liikunnan uudet tuulet I (LT 6) 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilaita uusiin lajeihin ja suunnitella liikuntaohjelma oppilaiden toiveiden mukaan.. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Liikunnan uudet tuulet II (LT 7) 

Kurssin tavoitteena on. tutustuttaa oppilaita uusiin lajeihin ja suunnitella liikuntaohjelma oppilaiden toiveiden mukaan. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

Yhdessä liikkuen/vanhat tanssit (LT 8)

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältö on vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta.

Harrasteliikunnan kurssi1 (LT 9)

Oppilas suorittaa kurssin projektin muotoisesti esim. tanssiesityksin, oppilasurheiluun osallistumalla tms.

Liikunnan diplomikurssi (LT 11)

Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Kurssiin kuuluu viisi osa-aluetta, liikuntakykyisyys, liikunta-tiedot (tutkielma), erityisosaaminen (taidot arvioidaan näytön perusteella opiskelijan valitsemassa lajissa), harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä portfolio, jossa opiskelija kuvaa liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan. 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu