Kulttuurikurssit

Kulttuurikurssi (Kuku 1 & 2)

Kulttuurikurssin tavoitteena on perehtyä mahdollisimman laajasti kurssin teemaan. Yhteistyötä tehdään Helsingin Kulttuuriasiainkeskuksen kanssa. Kurssi koostuu esimerkiksi asiantuntijaluennoista, teatteriesityksistä, elokuvista, näyttelyistä ja työpajoista.

Kulttuurikursseilla yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä, esimerkiksi äidinkieli, musiikki, kuvataide, psykologia, historia, terveystieto ja ilmaisutaito. Kulttuurikurssi järjestetään joka lukukausi ja sen teema täsmentyy lukukauden alussa. Opiskeluaikana voi suorittaa kaksi kurssia. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu