Ilmaisutaito

Ilmaisutaito on valinnainen aine, jonka kaikki kurssit ovat soveltavia.

Ilmaisutaidon peruskurssi (IT 1)

Ilmaisutaidon perusharjoitusten avulla tutustutaan sanalliseen ja sanattomaan viestintään sekä koko-naisilmaisuun (rentoutus-, hengitys- ja äänenkäyttöharjoituksia, keskittymis- ja kontaktiharjoituksia, improvisaatioita). Kurssin keskeinen tavoite on esiintymisjännityksen vähentäminen ja opiskelijan oman ilmaisun vapauttaminen.

Ilmaisutaidon produktiokurssi (IT 2)

Kurssi on It1:n jatkokurssi. Kurssin kuluessa valmistetaan esitys, jonka kaikkiin työvaiheisiin opiskelijat itse osallistuvat (roolityön lisäksi oppilaalla voi olla tehtävä lavastuksen, puvustuksen, musiikin, tanssin tai dramaturgian alalta).

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu