Fysiikka

Vain FY 1 on pakollinen (Matematiikkalukossa pakollisia ovat FY 1 ja FY 2) ja se on suoritettava ennen syventäviä kursseja, joiden suoritusjärjestys on pääsääntöisesti numerojärjestys. Kaikki fysiikan kurssit, paitsi työkurssi, soveltuvat itsenäisesti opiskeltaviksi, mutta fysiikan kokeellisuudesta johtuen tieto voi jäädä "ohueksi" ilman kurssien aktiivista seurantaa ja osallistumista erilaisten havainnointien ja kokeiden tekoon.

Arviointi: fysiikassa arvioidaan kurssikohtaisten fysiikan tietojen ja niiden soveltamistaitojen saavuttamista. Pakollinen ja syventävät kurssit arvioidaan numerolla sekä soveltavat kurssit hyväksytty/hylätty -merkinnällä. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssiarvosana, tuntiaktiivisuus ja oppilastöiden suoritus.

Pakollinen kurssi

Fysiikka luonnontieteenä (FY 1 Uusi OPS)

Mitä fysiikka on ja mitä kaikkea fysiikan tutkimus käsittää? Mistä maailmankaikkeus koostuu ja miten luonnontieteissä hankitaan tietoa maailmastamme.

Fysiikan ensimmäisellä kurssilla tutustutaan mm. näihin kysymyksiin. Lisäksi käydään läpi perusteita liikkeestä ja voimasta, aineen rakenteesta ja perusvuorovaikutuksista sekä säteilystä. Lisäksi kerrataan, kuinka kokeellisuus ja mallintaminen ovat perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, ja pohditaan mittaustulosten esittämistä ja luotettavuutta.

Opiselussa hyödynnetään tietokonepohjaisia mittalaitteita ja harjoitellaan käyttämään eri ohjelmistoja mittaustulosten esittämiseen. 

 

Syventävät kurssit

Lämpö (FY 2 Uusi OPS)

Kurssilla opiskellaan lämpöön, aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä, kuten kaasujen tilanmuutoksia ja lämpölaajenemista, painetta, olomuodon muutoksia. Lisäksi energiavarat, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde tulevat kurssilla tutuiksi.

 

Sähkö (FY 3 Uusi OPS)

Kurssilla tutustutaan sähköisiin perusilmiöihin, tasavirtapiireissä käytettäviin komponentteihin sekä sähköturvallisuuteen. Lisäksi kurssilla käsitellään puolijohteita ja niiden sovelluksia.

 

Voima ja liike (FY 4 Uusi OPS)

Kurssilla syvennetään tietoja voimasta ja liikkeestä. Kurssin keskeisiä sisltöjä ovat liike, voimat, voiman vääntövaikutukset, Newtonin lait ja säilymislait. 

 

Jaksollinen liike ja aallot (FY 5 Uusi OPS)

Uudistunneella FY 5 -kurssilla perehdytään jaksolliseen liikkeeseen, aaltoihin, erilaisiin aaltoilmiöihin ja akustiikkaan. Kurssilla käsitellään erilaisia aaltoliikkeen sovelluksia mm. lääketieteestä ja musiikista. Lisäksi kurssilla tutustutaan pyörimis- ja ympyräliikkeeseen sekä gravitaatioon.

 

Sähkömagnetismi (FY 6 Uusi OPS)

Kurssin keskeinen sisältö käsittää magneettiset perusilmiöt, vaihtovirtapiirit sekä sähkömagneettiset sovellukset. Kurssilla käydään läpi myös hiukkaskiihdyttimien perusperiaatteet.

 

Aine ja säteily (FY 7 Uusi OPS)

Kurssilla käsitellään atomi- ja ydinfysiikkaan liittyviä asioita ja lainalaisuuksia sekä tutustutaan ydinenergian tuottoon ja sen rauhanomaiseen käyttöön. Lisäksi kurssilla prehdytään hiukkasfysiikkaan, kiihdyttimiin ja standardimalliin.

 

Soveltavat kurssit

 

Kertauskurssi (FY 8 Uusi OPS)

Kurssilla syvennetään fysikaalista tietoa koko lukiofysiikan osalta ja lasketaan ylioppilas- ja pääsykoetehtävien tasoisia tehtäviä. Erityisesti YO-kirjoittajille. 

 

Työkurssi (FY 9 Uusi OPS)

Kurssilla käsitellään mm. erilaisia mittausmenetelmiä, mittalaitteistoja, ja mittausaineistojen ja tulosten analysointia eri tavoin. Kurssilla ei käytetä oppikirjaa vaan opiskelija pääsee itse mittaamaan ja kokeilemaan. Kurssia suositellaan lisäkertauksena fysiikan YO-kirjoittajille.

 

Tähtitiede (FY 10 Uusi OPS)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva tähtitieteen ja astrofysiikan perusteista.

Kurssin aiheita ovat mm. tähtitieteen historia, ajanlasku, kalenterit, havaintolaitteet ja kaukoputket, tähtitaivas, spektrit, Maa, Kuu ja aurinkokunta, tähdet, galaksit ja muut avaruuden kohteet.

 

Laskennallinen fysiikka (FY 11 Uusi OPS)

Ylioppilastehtävien tasoa olevia tehtäviä fysiikan eri kurssien alueelta. Kurssi suoritetaan muiden fysiikan kurssien rinnalla yhtä aikaisena.

 

Mekaniikan mestarikurssi (FY 12 Uusi OPS)

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä klassisesta mekaniikasta ja sen matemaattisesta pohjasta. Derivaattaa, integrointia ja differentiaaliyhtälöitä käyttäen tutustutaan esimerkiksi planeettaliikkeeseen, avaruushissin toimintaa, väliaineen vastukseen tai raketteihin; sisällöt voivat vaihdella vuodesta toiseen.

 

Tiedekoulu (FY 13 Uusi OPS)

Kurssi voidaan myöntää kouluopetuksen ulkopuoliseen tiedekouluun, kuten CERN-tiedekouluun tai vastaavaan projektiin osallistumisesta.

 

 

Vanha OPS (Lukion 2. ja 3. vuosikurssi)

 

Aallot (FY 3)

Kurssilla tarkastellaan värähdys- ja aaltoliikkeen perusteita tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai valoa. Keskeisiä käsitteitä kurssilla ovat harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja eteneminen, interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen.

Liikkeen lait (FY 4)

Syvennetään energiaa ja lämpöä koskevien käsitteiden ja periaatteiden hal-lintaa. Tutustutaan eri olomuotojen fysikaalisiin lainalaisuuksiin. Lisäksi käydään läpi lämpöenergiaan liittyvää teknologiaa.

Pyöriminen ja gravitaatio (FY 5)

Mekaniikan kurssilla jatketaan liikeopin tutkimista laajentamalla käsittelyä jäykän kappaleen kinematiikkaan ja dynamiikkaan. Suoraviivaisen liikkeen lisäksi tarkastellaan ympyräliikettä, jäykän kappaleen pyörimistä sekä yleisiä tasapainoehtoja.

Sähkö (FY 6)

Kurssilla tutustutaan sähköisiin perusilmiöihin, tasavirtapiireissä käytettäviin komponentteihin sekä sähköturvallisuuteen.

Sähkömagnetismi (FY 7)

Kurssin keskeinen sisältö käsittää magneettiset perusilmiöt, vaihtovirtapiirit sekä sähkömagneettiset sovellukset.

Aine ja säteily (FY 8)

Kurssilla käsitellään atomi- ja ydinfysiikkaan liittyviä asioita ja lainalaisuuksia sekä tutustutaan ydinenergian tuottoon ja sen rauhanomaiseen käyttöön.

Kertauskurssi (FY 9)

Kurssilla syvennetään fysikaalista tietoa koko lukiofysiikan osalta ja lasketaan ylioppilas- ja pääsykoetehtävien tasoisia tehtäviä.

Soveltavat kurssit

Tähtitiede (TA2)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva tähtitieteen ja astrofysiikan perusteista.

Kurssin aiheita ovat mm. tähtitieteen historia, ajanlasku, kalenterit, havaintolaitteet ja kaukoputket, tähtitaivas, spektrit, Maa, Kuu ja aurinkokunta, tähdet, galaksit ja muut avaruuden kohteet.

 

Työkurssi (FY 10)

Erilaiset mittausmenetelmät, mittalaitteistot, mittaukset, mittausaineistojen käsittely eri tavoin.

Laskennallinen fysiikka (FY 11)

Ylioppilastehtävien tasoa olevia tehtäviä fysiikan eri kurssien alueelta. Kurssi suoritetaan muiden fysiikan kurssien rinnalla yhtä aikaisena.

Tiedekoulu (FY 12)

Kurssi voidaan myöntää kouluopetuksen ulkopuoliseen tiedekouluun, kuten CERN-tiedekouluun tai vastaavaan projektiin osallistumisesta.

Mekaniikan mestarikurssi (FY 13)

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä klassisesta mekaniikasta ja sen matemaattisesta pohjasta. Derivaattaa, integrointia ja differentiaaliyhtälöitä käyttäen tutustutaan esimerkiksi planeettaliikkeeseen, avaruushissin toimintaa, väliaineen vastukseen tai raketteihin; sisällöt voivat vaihdella vuodesta toiseen.

 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta yläasteen yleis- ja kv-linjalla sekä matematiikka- ja liikuntaluokilla. Tiloissa toimivat myös lukio ja matematiikan erikoislukio.

Oppilaita ja opiskelijoita on kaikkiaan noin 800, joista puolet peruskoulussa ja puolet lukiossa.

Yhteystiedot

Kuusikkotie 3,
00630 Helsinki

Puh: 09 - 777 110 12
Fax: 09 - 7243 648
etunimi.sukunimi@mayk.fi
Henkilökunnan yhteystiedot »

Kirjaudu